Aktuálny dátum a čas na serveri je 18.02.2020 05:32:01

Aktuálne odstávky vody

20.02.2020
Ležiachov od 08:00 do 16:00
17.02.2020
Martin - Podháj, ul. Hlboká od č. domu 1862/4 po 11493/6B, ul. Riečiny od č. domu 1955/26 po 5391/22 od 10:45 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Akcia k svetovému dňu vody – rozbory vody so zľavouAKCIA

 

Svetový deň vody – zľavy na kontrolu kvality pitnej vody

 

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marec pripravila Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. pre občanov v Turčianskom regióne (okresy Martin a Turčianske Teplice) akciu

 

30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody

podľa platnej legislatívy

 

Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 18.-26.3.2019, včítane.

 

Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je  123,60 EUR s DPH, po zľave je to 86,52 EUR s DPH V cene je zahrnutý:

 • odber vzorky včítane dopravy z odberného miesta podľa požiadavky
 • rozbor vzorky vody v akreditovanom laboratóriu
 • vystavenie akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody, zaslanie na adresu žiadateľa

 

Termín plnenia objednávok:

 

- podľa dohody, max do konca decembra 2019

 

PREČO ROBIŤ ROZBOR VODY ASPOŇ v rozsahu minimálneho rozboru ?

 

Každý občan chce vedieť či je voda, ktorú pije zdravotne nezávadná. Z jedného, alebo dvoch ukazovateľov (napr. dusičnany, tvrdosť vody) to však nie je možné určiť. Preto ponúkame analyzovať vzorku aspoň v rozsahu minimálneho rozboru, ktorý zahŕňa vybrané mikrobiologické, biologické  a fyzikálno-chemické ukazovatele predpísané legislatívou.

 

AKÝ JE ROZSAH UKAZOVATEĽOV minimálneho rozboru?

 

Ukazovatele minimálneho rozboru kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č.2 k Vyhláške MZ SR č.247/2017 Z.z., a zahŕňajú:

 1. Mikrobiologické a biologické ukazovatele (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, okrem bezfarebných bičíkovcov, vláknité baktérie okrem železitých a mangánových baktérií, železité a mangánové baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, abiosestón, clostrídium perfringens)
 2. Fyzikálne a chemické ukazovatele
 3. anorganické ukazovatele (dusičnany, dusitany)
 4. dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór)
 5. ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, amónne ióny, farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chuť, vodivosť, mangán, pach, reakcia vody - pH, zákal, železo, teplota)

KDE A AKO MOŽNO ZASLAŤ OBJEDNÁVKU NA ROZBOR ?

 • písomne na adresu: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
 • elektronicky na e-mail: hricov@sevak.sk
 • osobne – na informácie v Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s., Kuzmányho 25, Martin

návrat ...