Aktuálny dátum a čas na serveri je 10.04.2020 10:25:20

Aktuálne odstávky vody

Aktuálne informácie


Vývozy žúmp sú zabezpečené našou spoločnosťou za sprísnených bezpečnostných opatrení odsúhlasených regionálnym hygienikom. 1. Žiadateľ o vývoz žumpy (žiadateľ) može zadať objednávku vývozu nasledovnými spôsobmi:
  1. vyplní objednávací online formulár na stránke www.turvod.sk/vyvozy
  2. telefonicky na tel.čísle dispečingu 0918 596 992
  3. osloví príslušný obecný úrad, ktorý vyplní objednávací online formulár na stránke www.turvod.sk/vyvozy

 2. Dispečing určí dátum vývozu žumpy, ktorý oznámi telefonicky alebo na e-mailovú adresu žiadateľa.

 3. Žiadateľ v určený deň vývozu sprístupní žumpu a pri kontakte s posádkou fekálneho vozidla dodrží všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia, najmä bezpečnú vzdialenosť min.5,0 m a bude mať ochranné rúško (nie respirátor).

 4. Vzhľadom na ochranu zdravia žiadateľa a posádky vozidla nebude požadovaný podpis žiadateľa na doklade o vykonaní práce, dokladom o vykonaní práce bude objednávka. Vozidlá Turvod a.s. sú opatrené GPS zariadením, ktorým je možné overiť prítomnosť vozidla u žiadateľa.

 5. Faktúra za vykonanie práce bude zaslaná na fakturačnú adresu žiadateľa, ktorú uvedie na objednávacom formulári.

 6. Občania, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19 a objednávajú si vývoz žumpy, musia túto informáciu nahlásiť vopred na dispečing alebo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva - RÚVZ - Martin.


Vývoz žumpy zabezpečuje aj firma SAND, 0905 357 970

návrat ...