Aktuálny dátum a čas na serveri je 10.04.2020 11:24:07

Aktuálne odstávky vody

Aktuálne informácie


OZNAM PRE ZÁKAZNÍKOV – 18.03.2020
POZASTAVENIE VYJADROVACEJ ČINNOSTI, REALIZÁCIÍ PRIPOJENÍ NA VV A VK, VYTYČOVANIEVzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme zákazníkom –, že Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. bude rezervovať všetky svoje kapacity VÝLUČNE na zabezpečenie svojej hlavnej činnosti, ktorými sú prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, z tohto dôvodu

PRERUŠUJE AŽ DO ODVOLANIA VYJADROVACIU ČINNOSŤ, REALIZÁCIU PRIPOJENÍ NA VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZÁCIU, VYTYČOVANIE SIETÍ V SPRÁVE SPOLOČNOSTI A INÉ.

Uvedené činnosti sa budú vykonávať LEN pre subjekty, zabezpečujúce dodávky energií resp. iné činnosti nevyhnutné pre zabezpečovanie potrieb obyvateľstva, pre odstránenie havárií, porúch a nevyhnutných rekonštrukčných prác.
Spoločnosť prešla z dôvodu minimalizovania sa stretávania svojich zamestnancov vo vnútri spoločnosti ako aj so zákazníkmi na minimálne stavy zamestnancov, tak aby bola zabezpečená bezproblémová dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v regióne Turiec s dostatočnými personálnymi kapacitami v prípade pokračovania mimoriadnej situácie.

Za pochopenie ďakujeme.

návrat ...