Aktuálny dátum a čas na serveri je 10.04.2020 15:21:21

Aktuálne odstávky vody

Aktuálne informácie


OZNAM
pre zákazníkov a klientov spoločnosti v nadväznosti
na aktuálnu situáciu spojenú so šírením koronavírusu (COVID-19)V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (COVID-19) Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. ubezpečuje svojich zákazníkov a klientov, že všetky procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej a likvidáciou odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

V spoločnosti dňa 10.3.2020 zasadal Krízový štáb, ktorý vydal nasledovné usmernenia voči vlastným zamestnancom, ako aj voči zákazníkom a klientom spoločnosti:

- dočasne sa uzatvára klientske centrum, vyjadrovacie oddelenie a pokladňa na prevádzke v Martine a Turčianskych Tepliciach,

- žiadame klientov a zákazníkov, aby žiadosti o vyjadrenie, žiadosti o zriadenie pripojenia na VV a VK, a iné žiadosti adresovali spoločnosti prednostne elektronicky na adresu: podatelna@turvod.sk, a telefonicky na tel. č. 043/4210111 (ústredňa), alebo odovzdali osobne pri vstupe do budovy spoločnosti v Martine na "preberacom pulte", na žiadosti uvádzajte Vaše telefónne číslo alebo emailovú adresu,

- platby žiadame realizovať prostredníctvom internetbankingu, alebo prevodom na účet. Po pripísaní platby na účet spoločnosti, bude so zákazníkom dohodnutý spôsob vyzdvihnutia si vyjadrenia,

- všetci zamestnanci boli poučení o dodržiavaní zvýšenej hygieny,

- už začiatkom januára spoločnosť zabezpečila pre bezpečný výkon práce svojich zamestnancov ochranné rúška a ďalšie ochranné pracovné pomôcky,

- vo všetkých priestoroch spoločnosti, kde dochádza ku styku s verejnosťou, sú zavedené od februára zvýšené dezinfekčné úkony, ako je napr. dezinfekcia kľučiek v hodinových intervaloch,

- do všetkých motorových vozidiel v správe spoločnosti boli doplnené hygienické prostriedky na dezinfekciu a osádky motorových vozidiel boli inštruované o dodržiavaní zvýšenej hygieny.Táto situácia sa pokladá za mimoriadnu a bude trvať až do odvolania.


Na stiahnutie:
Úplne znenie správy WHO z 3.3.2020

návrat ...