Aktuálny dátum a čas na serveri je 20.10.2018 06:13:44

Aktuálne odstávky vody

17.10.2018
Martin Záturčie ,znížený tlak vody od 18:00 do 06:00
Reklamácie


    Reklamačný poriadok ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu práv a nárokov pri odbere pitnej vody z verejného vodovodu a pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zodpovednosti za vady vrátane spôsobu určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti a o spôsobe, postupe a mieste ich uplatňovania


    Reklamačný poriadok.doc11.05.2010