Aktuálny dátum a čas na serveri je 15.12.2018 22:32:33

Aktuálne odstávky vody

15.12.2018
Martin sídlisko Záturčie do odstránenia havárie na vodovode.
Kvalita vody


    Kvalita pitnej vody dodávanej Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vo všetkých sledovaných ukazovateľoch spĺňa požiadavky nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.