Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.02.2019 10:41:34

Aktuálne odstávky vody

19.02.2019
Slovenské Pravno, ulička ku cintorínu od 08:00
Kvalita vody


    Kvalita pitnej vody dodávanej Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vo všetkých sledovaných ukazovateľoch spĺňa požiadavky nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.