Aktuálny dátum a čas na serveri je 25.05.2018 14:36:48

Aktuálne odstávky vody

24.05.2018
Valča od č. domu 337 po koniec ulice od 13:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Napíšte nám


  Kontaktný formulár

  Meno a priezvisko:
  Telefonický kontakt:
  Váš email:
  Kontaktovaním spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084 nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty alebo číslo telefónu. Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vybavenia podnetu a zaslania odpovede k Vami vznesenému podnetu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z tohto zákona. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí 6 mesiacov po vybavení Vášho podnetu. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní a na účely IT servisu. Osobné údaje nebudú zverejnené. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so spracovaním mojich osobných údajov a súhlasím s nimi.