Aktuálny dátum a čas na serveri je 24.09.2018 01:32:34

Aktuálne odstávky vody

20.09.2018
Turčianska Štiavnička ul. Partizánov od 08:30
Slobodný prístup k informáciám


    Slobodný prístup k informáciám Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.