Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.09.2019 08:22:15

Aktuálne odstávky vody

18.09.2019
Turany - ul. Mohylka, ul. Hviezdoslavova, ul. Krížna od 10:20 do odstránenia poruchy
13.09.2019
Vrútky Nábrežná 2, 1.ČS. Brigády 26,28,30,32 od 08:40
Slobodný prístup k informáciám


  Slobodný prístup k informáciám Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

   


 • Zmluvy

 • Dátum: Nájdi firmu:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  Klient/PopisInfo Súbor
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabiňa - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  ZŠ A.Dubčeka - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Liešno - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve c.E24/2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
  Železnice Slovenskej republiky - Zmluva o zriadení vecného bremena 849839004-4-2019-ZVBZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Blatnica - Darovacia zmluva č.4/2019Darovacia zmluva .pdf
  Miroslav Hruška a Elena Hrušková - Dodatok č.1 k zmluve č.O-31/2019Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Háj - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabinský Podzámok - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklené - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Socovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto Turany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Miroslav Hruška, Elena Hruškova - Dodatok č.1 k zmluve č.O-31/2019 o zriadení vecného bremenaDodatok č.1 .pdf
  Miroslav Belan - Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.E-7/2019Dodatok č.1 .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Valča - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sklabinský Podzámok - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Mesto Martin - Zámenná zmluvaZámenná zmluva .pdf
  Obec Háj - Dodatok č.2 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č. O-205/2016Dodatok k zmluve .pdf
  Mesto Turany - Kúpna zmluva č.E-3/2019Kúpna zmluva .pdf
  Ministerstvo životného prostredia - Zmulva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtuZmluva o financovaní výdavkov .pdf
  Obec Diaková - Zmluva o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie O-27/2019Zmluva o nájme .pdf
  Obec Laskár - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Ministerstvo životného prostredia - Zmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke .pdf
  Miroslav Belan - Kúpna zmluva č.E-7/2019Kúpna zmluva .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Dodatok č. 226/CC/18-D1 k zmluve o úvere č. 226/CC/18Dodatok k zmluve .pdf
  Obec KarlováZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-44/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Belo Buocik - Zmluva o zriadení vecného bremena č.32/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Lesy Slovenskej republik š.p. - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Miroslav Hruška a Elena Hrušková - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-32/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Miroslav Hruška a Elena Hrušková - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-31/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme a prevádzkovaní O-22/2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.ŽSK 85/2019/OVOIaNMZmluva o budúcej zmluve .pdf
  Skupina dodávateľov: COMBIN-VSBA, ČOV Turčianske Teplice - Zmluva o dielo č.5/2017/ISZmluva o dielo .pdf
  OZ ŠTADIÓN Martin - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o postúpení investorských práv a záväzkov č. I-33/2018Zmluva o postúpení investorských práv .pdf
  Obec SlovanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o. - Dodatok č.6 k zmluve o dodávke elektriny cez vedenie SE a.s. č. PV-2013-A-00838-000Dodatok k zmluve .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - č.ŽSK1152/2018/OVOIaNMZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Štanclová Anna - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Štefanides Jaroslav - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Valča - Nájomná zmluvaNajomná zmluva .pdf
  Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Valča - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sklabinský Podzámok - Nájomná zmluvaNájomná zmluva .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sklabinský Podzámok - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Obec Dražkovce - Kúpna zmluva č.E 24/2018Kúpna zmluva .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o prenájme reklamne plochyZmluva o prenájme reklamnej plochy .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva č.O 154/2018Zmluva .pdf
  Skupina dodávateľov COMBIN-VSBA - Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2017/ISDodatok k zmluve .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-001/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-002/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialnicná spolocnost - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-003/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialnicná spolocnost - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-004/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme, prevádzkovaní a budúcom prevode majetku č. O-143/2018Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec ŠútovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec NolčovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenský pozemkový fond - Dodatok č.01361/2017-PNZ-P40142/16.01 k nájomnej zmluve č.00469/2016-PNZ-P40142/16.00Dodatok k zmluve .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Anna Mrvečková - Zmluva č.O 142/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Zuzana Mrvečková - Zmluva č.O 141/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Silvia Kočanová - Zmluva č.O 137/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva č.I-24/2018 o postúpení investorských práv a záväzkovZmluva o postúpení investorských práv a záväzkov .pdf
  VÚB Leasing, a.s. - Zmluva o úvere č.LZL/18/10201Zmluva o úvere .pdf
  Obec Sklabinský PodzámokZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Judita Pongraczova - Kúpna zmluva č.E40/2016Kúpna zmluva .pdf
  Milan Škuta - Kúpna zmluva č.E22/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec Košťany nad TurcomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto MartinZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec TurčekZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SklenéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva č. I-15/2018 o postúpení investorských práv a záväzkovZmluva o postúpení investorských práv a záväzkov .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva o zriadení vecného bremena 474/2018-PNZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva o zriadení vecného bremena 475/2018-PNZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Trebostovo - Zmluva o zriadení vecného bremena O-66/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec PodhradieZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Kúpna zmluva č.E-14/2018Kúpna zmluva .pdf
  Obec Háj - Dodatok č.1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č. O-205/2016Dodatok č.1 k zmluve o nájme .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č.226/CC/18-Zm1Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Zmluva o úvere č.226/CC/18Zmluva o úvere .pdf
  Obec Dubové - Zmluva č. V-13/2018 o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd na ČOV Turčianske Teplice - DiviakyZmluva o poskytovaní služby .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ján Prokša - Zmluva č.O31/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Technicke služby Turčianske Teplice, s.r.o. - Dodatok č.1 k zmluve č.V-7 o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd dovezených na ČOV Turčianske Teplice - DiviakyDodatok k zmluve .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZmluva na odber .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Dodatok č. 1135/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č. 1135/CC/16Dodatok k zmluve .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ministerstvo životného prostedia SR - Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10, projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - OdkanalizovanieDodatok k zmluve a priloha zmluvy .pdf .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu O-2/2018Zmluva o financovaní výdavkov .pdf
  Jozef Melian - Zmluva c.O 8/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Milan Bielik - Zmluva č.O 9/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice Slovenskej republiky - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Ministerstvo životného prostedia SR - Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10, projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - OdkanalizovanieDodatok k zmluve .pdf
  Želmíra Poloncová - Zmluva č.O11/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Anna Strapková - Zmluva č.O12/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DOP01/2017Dohoda o odklade plnenia .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DOP02/2017Dohoda o odklade plnenia .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DOP03/2017Dohoda o odklade plnenia .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DS01/2017Dohoda o splátkach .pdf
  Urbár, pozemkove spoločenstvo Sklabiňa - Nájomná zmluva č. E-29/2017Nájomná zmluva .pdf
  GFCH spol. s r.o. - Dodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 12.8.2011Dodatok k zmluve .pdf
  Obec DubovéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Ďanová - Nájomná zmluva č.0175/2017Nájomná zmluva .pdf
  Žilinský samosprávny kraj a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkochZmluva o úhrade nákladov .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.3 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini - Kúpna zmluva č.I-13/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec ŽabokrekyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Dolný KalníkZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov .pdf
  Slovenská sporitelňa a.s. - Dodatok č. 1135/CC/16-D2 k zmluve o úvere č.1135/CC/16Dodatok k zmluve .pdf
  Slovenská správa ciest - Zmluva č.852/6453/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Kúpna zmluva č.E14/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec MošovceZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec NolčovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Vodakan, s.r.o. - Kúpna zmluva č.E23/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec Horná Štubňa - Zmluva č.O-159/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnikZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva č. I-20/2017 o postúpení investorských práv a záväzkov uzavretá podľa ustan. §269 ods.2 Obchodného zákonníkaZmluva o postúpení investorských práv a záväzkov .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme a prevádzkovaní O-155/2017Zmluva o budúcej zmluve o nájme a prevádzkovaní .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec KrpeľanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/NM/2 a OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/NM/1Zmluva o zriadení záložného práva .pdf
  GFCH spol. s r.o. - Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 12.8.2011Dodatok k zmluve .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Zmluva číslo 201515732Zmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodom .pdf
  Obec ŠútovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SučanyZmluva o poskytnutí plochy na umiestnení loga .pdf
  Obec NecpalyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabinský podzámokZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č.O-141/2017Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie .pdf
  Obec DražkovceZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SklenéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec BodorováZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Slovenské právnoZmluva o poskytovaní služby čístenia odpad. vôd .pdf
  Peter Janík - Zmluva č.O 31/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec SlovanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Košťany nad TurcomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Milan Škuta - Kúpna zmluva č.E 22/2017Kúpna zmluva .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repulibky - Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Čislo zmluvy OPKZP-PO1-SC121/122-2017-10, Názov projektu: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanieDodatok k zmluve .pdf
  Obec Príbovce - Zmluva č.O 116/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec TurčekZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Ján Bročko - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jozef Bročko - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Pavol Bročko - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Emília Nemčeková - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jaroslav Plica - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jana Rabčanová - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Anna Toporcerová - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ján Bročko - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jozef Bročko - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Pavol Bročko - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Emília Nemčeková - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jana Rabčanová - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Anna Toporcerová - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Blaškova Anna - Zmluva č.O 75/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZmluva o budúcej zmluve .pdf
  Anna Pogónyiová - Zmluva č.O 13/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ivan Vanko - Zmluva č.O 13/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Milan Vanko - Zmluva č.O 13/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Alexander Simonyi - Zmluva č.O 72/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jaroslav Milan - Kúpna zmluva č. E 6/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, Banská BystricaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva č.I-4/2017 o postúpení investorských práv a záväzkovZmluva o postúpení práv a záväzkov .pdf
  Správa ciest ŽSK - Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkochZmluva o úhrade nákladov .pdf
  Slovenska sporiteľňa a.s. - Dodatok č.186/CC/17-D2 k Zmluve o úvere č.186/CC/17Dodatok k zmluve .pdf
  Slovenska sporiteľňa a.s. - Dodatok č.1135/CC/16-D1 k Zmluve o úvere č.1135/CC/16Dodatok k zmluve .pdf
  Slovenska sporiteľňa a.s. - Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č.186/CC/17Dodatok k zmluve .pdf
  Obec PodhradieZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Lesy SR, štátny podnik - ZML O-228/2016Nájomná zmluva .pdf
  Slovenská sporiteľňa, a.s., - Dodatok č.186/CC/17-D1 k zmluve o úvere č.74/AU/16Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Dolný Kalník - O-32/2017Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme .pdf
  Slovenská správa ciest, SR, č.1026/6453/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice slovenskej republiky, Bratislava, 849731/002/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice slovenskej republiky, Bratislava, 827711/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenská správa ciest, Bratislava - 859/6453/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský pozemkový fond, Bratislava - 00469/2016-PNZ-P40142/16.00Nájomná zmluva .pdf
  Slovenský pozemkový fond, Bratislava - 00471/2016-PNZ-P40143/16.00Nájomná zmluva .pdf
  Obec Valča - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve E43/2016Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Valča - Zmluva č.O-8/2017 - Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, RakovoZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, 18/2017-PNZmluva na odber povrchovej vody na pitné účely .pdf
  MŽP SR - Zmluva o financovaní 143/2016 1.2 - Hospoadárska mobilizáciaZmluva o financovaní .pdf
  Žilinský samosprávny kraj, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja a Turčianska vodárenská spoločnosťZmluva o úhrade nákladov .pdf
  Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SlovanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianska ŠtiavničkaZmluva o propagácii a reklame .pdf
  SLSP a.s. - Zmluva o úvere č.1514/CC/16Zmluva o úvere .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Banská Štiavnica - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č.z.OPKZP-P01-SC121/122-2015/10)Dodatok .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č.z.OPKZP-P01-SC121/122-2015/10)Dodatok .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Kúpna zmluv č.E-25/2016Kúpna zmluva .pdf
  Obec Košťany nad TurcomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec KrpeľanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec ValčaKúpna zmluva .pdf
  Lesy Slovenskej Republiky š.p., Banská Bystrica - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č.O 200/2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Mesto Vrútky - Dodatok č.1 k Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkovDodatok .pdf
  Obec Háj - Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č.O-205/2016Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie .pdf
  Cykloklub Zniev - Kláštor pod ZnievomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účte .pdf
  Mesto Martin - Martin-Stráne, ul. Žingorova, rozšírenie vodovodu a kanalizácieZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obec MošovceZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec NolčovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec ŽabokrekyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  SLSP a.s. - Zmluva o Elektronickej službe Business24Zmluva o elektronickej službe .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremena - Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo, č.849731/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremena - Odkanalizovanie obcí Valca, Príbovce, Benice a Rakovo, c.851547/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  ŽSR - Dodatok č.1 k Zmluve č.817708/001/2014 o zriadení vecného bremenaDodatok k zmluve .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremena - Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske teplice a regióne Horný Turiec, č.810746/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Zmluva o úvere č.1132/CC/16Zmluva o úvere .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Zmluva o úvere č.1135/CC/16Zmluva o úvere .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec ŠútovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto martin - Zmluva o zriadení vecného bremena - Redukčná šachtaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Benice - Zmluva č.O-156/2016 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  VÚB a.s. - Zmluva o terminovanom úvere č.166/2015/UZ - Dodatok č.2Dodatok k zmluve .pdf
  Obec TrebostovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva E 6 / 2016Kúpna zmluva .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva E 6 / 2016Kúpna zmluva .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkochZmluva o úhrade nákladov .pdf
  ESP Consult s.r.o. - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 21.09.2011Dodatok k zmluve .pdf
  Obec SklenéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SučanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  GFCH spol. s r.o. - Zmluva o dielo "Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou"Zmluva o dielo .pdf
  Mesto Martin - Oprava vodovodu Záturčie, Hlboká ulicaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obec NecpalyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabinský PodzámokZmluva o propagácii a reklame .pdf
  MHC MartinDarovacia zmluva .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obecný úrad Krpeľany - Zmluva o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.O-100/2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obecný úrad Ratkovo - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme č.O-108/2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  SR - Slovenská správa ciest - Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciiZmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  MŽP SR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Zmluva o úvere č.74/AU/16Zmluva o úvere .zip
  Obec Sučany - Kúpna zmluva č 5/2016Kúpna zmluva .pdf
  Občianske združenie Štadión MartinZmluva o propagácii a reklame .pdf
  AMA Centrum s.r.o.Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenský pozamkový fondKúpna zmluva .pdf
  Národná dialničná spoločnosť a.s., k.ú. SučanyZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť a.s., k.ú. TuranyZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZmluva na odber .pdf
  AD Consult a.s. - Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 8.12.2010Dodatok k zmluve .pdf
  Igor Košík - IKESZmluva o reklame .pdf
  MŽP SR - Zmluva o financovaní - Hospoadárska mobilizáciaZmluva o financovaní .pdf
  VÚB a.s. - Zmluva o financovaní č.53/ZF/2015 - Dodatok č.1Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Kláštor pod Znievom - Zmluva o reklameZmluva o reklame .pdf
  Správa ciest ŽSK - Dohoda o údržbe cesty II. a III. triedy zasiahnuté stavbou "Kanalizácia a čistenie OV v meste TT a regióne Horný Turiec"Dohoda o údržbe cesty .pdf
  Správa ciest ŽSK - Dohoda o údržbe cesty II. a III. triedy zasiahnuté stavbou "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo"Dohoda o údržbe cesty .pdf
  Železnice Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Nadácia Zdravá Turčianska ZáhradkaDarovacia zmluva .pdf
  Nadácia Zdravá Turčianska ZáhradkaDarovacia zmluva .pdf
  Slovenský zväz zdravotne postihnutýchZmluva o propagacii a reklame .pdf
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreZmluva o vytovrení diela a licenčná zmluva .pdf
  Obec Slovany - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame .pdf
  Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame .pdf
  VÚB a.s. - Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvereDodatok č.1 .pdf
  NDS a.s. - Dodatok č.2 k zmluve o nájmeDodatok k zmluve .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Obec Sučany - Zmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie logaZmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie loga .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Geodetický a kartografický ústav Bratislava - Zmluva o poskytovaní služieb SKPOS č.:SKPOS-1427/2015/588Zmluva o poskytovaní služieb .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. - Poistenie majetku a poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č.411017363Poistná zmluva .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Zmluva o financovaní č.53/F/2015 VÚB a.s.Zmluva o financovaní .pdf
  SMART POST Bratislava Zmluva č.201504-017 - tlač, obálkovanie a zasielanie dokumentovZmluva o poskytovaní služieb .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Asociácia vodárenských spoločností - Rámcová zmluva o spolupráci pri realizovaní environmentálnej propagačnej kampaneZmluva o spolupráci .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame .pdf
  SR LESY - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Peter Stankoviansky ESTETA FLOWERSZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  ŽSK - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaŽilinský samosprávny kraj .pdf
  Zmluva o zriadení vecného bremenaŽSK .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Národná dialničná spoločnost, Dodatok k zmluve o nájmeDodatok č.1 k zmluve o nájme, NDS .pdf
  Obec Sučany - Zmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie logaZmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie loga .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Dodatok č.1 k Zmluve o Úvere č.40/AU/15 a VOPDodatok č.1 k Zmluve o Úvere č.40/AU/15 a VOP .zip
  Podmienky poskytnutého úveruPodmienky poskytnutého úveru
  Obec Trnovo - Zmluva o propagacií a reklame.Zmluva o propagacií a reklame .pdf
  Obec Turček - Zmluva o propagacií a reklame.Zmluva o propagacií a reklame .pdf
  Mesto Martin - zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti. V rámci stavby "Martin ul. Priehradka - ul. Kollárova - prepojenie vodovodu"Zml. o bud.zml. o zriadenie vec.breme - Mesto Mart .pdf
  Žilinský samosprávny kraj a Správa ciet ŽSKZmluva o úhrade nakladov .pdf
  Obec Laskár - Zmluva o propagácii a reklame. Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec podhradie - Zmluva o propagácii a reklame. Zmluva o propagácii a reklame. .pdf
  Obed Diakova - zmluva o najme a prevadzke kanalizacie 482015Zmluva o najme - Obec diakova .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklame. Zmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Jaseno .pdf
  Obec Belá-Dulice - Zmluva o propagácii a reklame.Zmluva o propagácii a reklame - Obec Belá-Dulice .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Necpaly .pdf
  Mesto Martin - zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti. V rámci stavby "Martin ul. Ševčenkova - redukčná šachta"Zml. o bud.zml o zriad.vec.brem. - Mesto Martin .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O - 20/2015. Rozšírenie splaškovej kanalizácie vybudovanej v Dolnom Kalníku v rámci stavby: "Dolný Kalník IBV Kliny, rozšírenie kanalizácie III.etapa ".Zml. o uzav. bud. zml. o nájme O-20/2015 D.Kalník .pdf
  Slovenský pozemkový fond - Nájomná zmluva č.00447/2015-PNZ P40154/15.00 - plánovaná výstavba stavby "Martin-Tomčany IBV Veľká Hora, vodovod a splašková kanalizácia".Náj.zml.č.00447/2015-PNZ P40154/15.00 SPF .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Rakovo .pdf
  Obec Sklené - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklené .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva č.E-7/2015 "Predĺženie rozvádzacieho potrubia Rakovo".Kúpna zmluva č.E-7/2015 - Obec Rakovo .pdf
  Mesto Martin - Kúpna zmluva č. E-18/2015 - vodovodná prípojka Martin SIMKúpna zmluva č. E-18/2015 - mesto Martin .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; Číslo zmluvy: 096/1.2MP/2010, Názov projektu: Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo, Kód ITMS: 24110110116.Dodatok č.3 k zml. 096/1.2MP/2010 - MŽP SR .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; Číslo zmluvy: 021/1.2 MP/2009, Názov projektu: Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec; Kód ITMS: 24110110028Dodatok č.5 k zml. 021/1.2 MP/2009 - MŽP SR .pdf
  Všeobecná úverová banka, a.s. - Zmluva o termínovanom úvere č.166/2015/UZ Zmluva o term.úvere č.166/2015/UZ - VÚB .pdf
  Všeobecná úverová banka, a.s. - Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č.307/2015/ZZZml.o zriad.zálož.práva na poh. - VÚB .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva č. I- 7/2015 o postúpení investorských práv a záväzkov.Zmluva č. I- 7/2015 o post.inv.práv-Obec Košťany .pdf
  VIA MAGNA - Zmluva o dielo I-4/2015 - Archeologický výskum pri stavbe "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo".ZoD I-4/2015 Arch.výskum - VIA MAGNA .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - číslo zmluvy: 018/1.1MP/2011, Názov projektu : Martin - Ostredok, vodovod, KÓD ITMS: 24110110145Dodatok č.1 k zml 018/1.1MP/2011 - MŽP .pdf
  Slovenska sporiteľňa, a.s. - Zmluva o úvere č. 40/AU/15Zmluva o úvere č. 40/AU/15 SLSP a.s .zip
  Žilinský samosprávny kraj - Dodatok č.1 k Zmluve o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch - Žilinský samosprávny krajDodatok č.1 k Zml.o úhrade nákl.- Žil.samospr.kraj .pdf
  Združenie "Valča" - združenie firiem VÁHOSTAV-SK - COMBIN - Chemkostav - Hydroekol - ZoD č.1/Valča/2015ZoD č.1/Valča/2015 .pdf
  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. - Zmluva o dielo č.1011/2014/IS ZOD č.1011/2014/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA .pdf
  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZml na odb. povrch.vody na pit.úč.- SL.VODOHOSP.PO .pdf
  Obec Turč. Kľačany - Zmluva č. I- 1/2015 o postúpení investičných práv a záväzkovZmluva I-1/2015 o post.inv.práv a záv.-T.Kľačany .pdf
  MŽP SR - Odbor krízového riadenia a kritickej infraštruktúry - Zmluva o financ. výdavkov subjektu HM na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu za obdobie 1.12.2014 do 30.11.2015Zml. o fin. výdavkov subj. HM - MŽP SR .pdf
  Obec Valča - zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Valča .pdf
  Slovenská republika - LESY slovenskej republiky, štátny podnik - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena- SR Lesy SR,š.p. .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame - Obec Ratkovo .pdf
  Žilinský samosprávny kraj -Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriad.vec.bremena - Žilinský samospr.kraj .pdf
  SPF - Dohoda č.02385/2014- PNZ P40123/11.01 o ukončení nájomnej zmluvy č.PNZ P40123/11.00Dohoda č.02385/2014- PNZ P40123/11.01 - SPF .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme č. O-49/2014Zmluva o uzvr.bud.zml č.O-49/2014 Obec Košťany .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o úhrade nákladovZmluva o úhrade nákladov - Žilinský samospr. kraj .pdf
  Geodetický a kartografický ústav BA Zmluva o poskytovaní služieb SKPOS 1427/2014/746Zml.o poskyt.služ.- Geodetický a kartograf. úst.BA .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Mošovce .pdf
  Obec Lipovec - Zmluva č. I-30/2014 o postúpení práv a záväzkovZmluva č.I-30/2014 o post.práv a záv.-Obec Lipovec .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Krpeľany .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Nolčovo .pdf
  Obec Sklabinský Podzámok - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklabin.Podz. .pdf
  Obec Belá-Dulice - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Belá-Dulice .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2011Dodatok č.1 k zml.o uzavr.bud.KZ č.1/2011-Košťany .pdf
  Obec Sklabiňa - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklabiňa .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Žabokreky .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Šútovo .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva č. I 148/2014 o postúpení investičných práv a záväzkovZml.č. I 148/2014 o post.inv.práv a z. - T.Teplice .pdf
  Obec Turčianske Kľačany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Kľačany .pdf
  Obec Diaková - zmluva o pôžičkeZmluva o pôžičke - Obec Diaková .pdf
  Obec Diaková - Darovacia zmluvaDarovacia zmluva - Obec Diaková .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Podhradie .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Jaseno .pdf
  Obec Krpeľany - Kúpna zmluva č. E - 9/2014 Kúpna zmluva č. E - 9/2014 - Obec Krpeľany .pdf
  Obec Turček - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turček .pdf
  Obec Bodorová - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Bodorová .pdf
  Obec Diakova - Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov č. I-20/2014Zmluva o postúpení inv.práv a.záv.č.I-20/2014 .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Necpaly .pdf
  Obec Diaková - Zmluva o nájme č. O-38/2014Zmluva o nájme č. O-38/2014 - Obec Diaková .pdf
  Obec Horná Štubňa - Kúpna zmluva č. E - 11/2014Kúpna zmluva č. E - 11/2014 - Obec Horná Štubňa .pdf
  Obec Sklené - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklené .pdf
  Obec Dražkovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Dražkovce .pdf
  Obec Sučany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sučany .pdf
  Obec Malý Čepčín Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Malý Čepčín .pdf
  Obec Háj - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Háj .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Rakovo .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec T. Štiavnička .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZmluva o uzavr.bud.zml.o zr.vec.br.- Mesto Martin .pdf
  MŽP - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zml.č.: 096/1.2 MP/2010, Projekt: odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo, Kod ITMS: 24110110116Dodatok č.2 k zmluve 096/1.2 MP/2010 - MŽP .pdf
  MŽP - Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy: 021/1.2 MP/2009. Názov projektu: Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec. KÓD ITMS: 24110110028Dodatok č.4 k zmluve 021/1.2 MP/2009 - MŽP .pdf
  Obec Trebostovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Trebostovo .pdf
  Obec Turany - Kúpna zmluva E-3/2014Kúpna zmluva E-3/2014 - Obec Turany .pdf
  Obec Sučany - Kúpna zmluva E- 4/2014Kúpna zmluva E- 4/2014- Obec Sučany .pdf
  Mesto Vrútky - Zmluva o postupeni investičných práv a záväzkovZml. o postupeni inv práv a záväzkov-Mesto Vrútky .pdf
  Národná dialničná spoločnosť a.s. - Zmluva o nájmeZmluva o nájme - Národná dialničná spoločnosť a.s. .pdf
  Slovenský vodoh. podnik š.p. - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZml na odber povrch v. na pitné účely Sl vodoh pod .pdf
  MŽP Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zml.č.: 096/1.2 MP/2010, Projekt: odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo, Kod ITMS: 24110110116Dodatok č.1 k zmluve 096/1.2 MP/2010 - MŽP .pdf
  Obec Ďanová - Kúpna zmluva č. E-53/2013Kúpna zmluva E-53/2013 Obec Ďanová .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva č. E-54/2013Kúpna zmluva č. E-54/2013 Obec Rakovo .pdf
  Obec Dolný Kalník - Darovacia zmluvaDarovacia zmluva - Obec Dolný Kalník .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o propagácii a reklame.Zmluva o propagácii a reklame - Obec Žabokreky .pdf
  Obec Diaková - Darovacia zmluvaDarovacia zmluva - Obec Diaková .pdf
  Obec Diaková - Zmluva o pôžičkeZmluva o pôžičke - Obec Diaková .pdf
  Obec Diaková - Zmluva č.I-32/2013 o postúpení investičných práv a záväzkov. Zmluva č.I-32/2013 o post.inv.práv a záv.-Diaková .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Mošovce .pdf
  Obec Turany - Kúpna zmluva E-43/2013 a Dodatok č. 1Kúpna zmluva E-43/2013 a Dodatok č.1- Obec Turany .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva č. I - 33 / 2013 o postúpení investičných práv a záväzkovZml. I-33/2013 o post. inv. pr.a z.-Obec D.Kalník .pdf
  Žilinský samosprávny kraj Zmluva o úhrade nákladovZmluva o úhrade nákladov - Žilinský samosprávny kr .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-120/2013Zmluva o uzavreti bud. zmluvy - mesto Turč.Teplice .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva č. I-26/2013 o postupení investičných práv a záväzkovZml.č.I-26/2013 post.inv.pr.a z.-Obec Dolný Kalník .pdf
  Obec Dolný Kalník - Darovacia zmluva (na darovanie peňažných prostriedkov)Darovacia zmluva - Obec Dolný Kalník .pdf
  Slovenská sporiteľňa, a.s. - Zmluva o účte Komunal ExtraZmluva o účte Komunal Extra, Slovenská sporiteľňa, .pdf
  MŽP - Ministerstvo životného prostredia - Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy: 021/1.2 MP/2009. Názov projektu: Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec. KÓD ITMS: 24110110028Dodatok č.3 k zmluve 021/1.2 MP/2009 - MŽP .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Štiavni .pdf
  Mesto Martin - Kúpna zmluvaKúpna zmluva - Mesto Martin .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena - Mesto Martin .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva o uzavreti buducej zmluvy o najme O-94/2013Zmluva o uzavreti buducej zmluvy o najme O-94/2013 .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Šútovo .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame - Obec Nolčovo .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Košťany nad T .pdf
  Obec Necpaly Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Necpaly .pdf
  Obec Krpeľany Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Krpeľany .pdf
  Váhostav SK a.s. Zmluva o bud odovzdaní a prevzatíZmluva o bud odovzdani a prevzati Váhostav SK a.s. .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Podhradie .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec T. Jaseno .pdf
  Obec Belá Dulice - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Belá Dulice .pdf
  Obec Sučany Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Sučany .pdf
  ŽSR - Železnice SR Zmluva č.849839 01 2013 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriad. vec. brem. č. 849839 01 2013 ŽSR .pdf
  MŽP -Ministerstvo životného prostredia SR Zmluvy o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu na rok 2013.Zmluva o financ.výd.- Hospodárska mobilizácia 2013 .pdf
  Obec Dolný Kalník Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-60/2013Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-60/2013 .pdf
  Obec Sklené Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Sklené .pdf
  Obec Turany Zmluva o zabezpečovaní odvozu a uloženia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpaduZmluva o zabezp. odvozu a ulož. kom. odpadu Turany .pdf
  Obec Trnovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Trnovo .pdf
  Obec Rakovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Rakovo .pdf
  Obec Rakovo Kúpna zmluva č. E - 20 / 2013Kúpna zmluva č. E - 20 / 2013 Obec Rakovo .pdf
  ARPROG a.s. Poprad Formulár ZoD Dodatok č.2 Vodovod Martin - Ostredok ZoD Dodatok č.2 Formulár ARPROG a.s. Poprad .pdf
  Obec Malý Čepčín Zmluva o propagácii a reklame.Zmluva o propagácii a reklame Obec Malý Čepčín .pdf
  Mesto Vrútky - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena Mesto Vrútky .pdf
  Obec Sklabiňa Kúpna zmluva č. 14/2013 Kúpna zmluva č. 14/2013 obec Sklabiňa .pdf
  Obec Sklabiňa Kúpna zmluva č. E 15/2013 Kúpna zmluva č. E 15/2013 obec Sklabiňa .pdf
  Obec Sklabiňa Kúpna zmluva č. E - 16 / 2013 Kúpna zmluva č. E - 16 / 2013 obec Sklabiňa .pdf
  MŽP SR Dodatok č.2 k zml. o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy : 021/1.2MP/2009, názov projektu:Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec, kód ITMS: 24110110028Dodatok č.2 k zml. o poskyt.nenávrat. fin. prísp. .pdf
  MŽP SR Dodatok č.2 k zml. o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy : 060/1.2MP/2010, Názov projektu :Necpaly - kanalizácia, Kod ITMS: 24110110097Dodatok č.2 k zml. o poskyt.nenávrat. fin.prísp. .pdf
  Obec T. Štiavnička Zmluva o postupení investičných práv a záväzkovZml. o postupení inv. práv a záväz. Obec T Štiavni .pdf
  Obec Turčiansky Ďur zmluva č.O-7/2013 Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva č.O-7/2013 Zmluva o zriad.vec.br.Obec T.Ďur .pdf
  Obec Slovenské Pravno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a rekl. Obec Slovenské Pravno .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účely - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účely .pdf
  Obec Valča Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Valča .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Turčianske Jaseno .pdf
  Mesto Martin Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Šútovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Šútovo .pdf
  Obec Košťany nad Turcom Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Košťany nad Turcom .pdf
  Obec Veľký Čepčín Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Veľký Čepčín .pdf
  Mesto Martin Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena O 56 2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Martin Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena O 81 2012Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení .pdf
  Obec T.Štiavnička Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Zmluva o uzavretí bud.zml. o náj.Obec T.Štiavnička .pdf
  Obec Trnovo Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Trnovo .pdf
  Obec Mošovce Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Mošovce .pdf
  Mesto Martin Dodatok č. 1 k dohode zo dňa 1.7.2011 Dodatok č. 1 k dohode zo dňa 1.7.2011 Mesto Martin .pdf
  Mesto Martin Dohoda o poskytovaní odberu vody Dohoda o poskytovaní odberu vody Mesto Martin .pdf
  J & T BANKA a.s. Zmluva o poskytovaní bankových služieb Zmluva o poskytovaní bankových služieb J & T BANKA .pdf
  EUTECH a.s. Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb EUTECH a.s. .pdf
  Obec Dolný Kalník - Rozhodnutie - povoľuje vklad č.V 4342/12 vecného bremenaRozhodnutie Obec Dolný Kalník .pdf
  Obec Dolný Kalník Zmluva o zriadení vecného bremena 59/2012Zmluva o zriadení vec.brem. 59/2012 Obec D.Kalník .pdf
  Obec Ratkovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Ratkovo .pdf
  Obec Trebostovo Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Trebostovo .pdf
  EUTECH a.s. Zmluva o poskytnutí služieb, stavebný dozor pre projekt Kanalizácia a čistenie odp. vôd v meste Turč. Teplice a Horný Turiec, Zml. o poskytnutí služieb Kan. T.Teplice a HT .pdf
  Obec Necpaly Zmluva o zriadení vecného bremena Zml o zriadení vecného bremena Obec Necpaly .pdf
  Obec Turčianske Jaseno Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Turč Jaseno .pdf
  Mesto Vrútky Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov Zml o post investičných práv a záväzkov Mesto Vrút .pdf
  Milan Mikula Dodatok ku KZ Dodatok ku KZ Milan Mikula .pdf
  Milan Mikula Kúpna zmluva Kúpna zmluva Milan Mikula .pdf
  VÚB Zmluva o zriadení záložného práva 787 Zmluva o zriadení záložného práva 787 VÚB .pdf
  VÚB Zmluva o zriadení záložného práva 788 Zmluva o zriadení záložného práva 788 VÚB .pdf
  VÚB Dodatok 1 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 Dodatok 1 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 .pdf
  VÚB Dodatok 2 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 Dodatok 2 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 .pdf
  Obec Sučany Zmluva o zámene pozemkov Zmluva o zámene pozemkov Obec Sučany .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratho finančného príspevku - Ministersto životného prostredia SR - Zml.č. 060/1.2MP/2010 - Necpaly - kanalizácia, kod ITEMS: 24110110097Dodatok č.1 k zml. o poskytnutí nenávrat.fin. prís .pdf
  Geodetický a kartografický ústav BA - Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS Zml. o poskyt. služieb SKPOS-Geodet. a kartog. úst .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o sprostredkovaní Zml. o sprostredkovaní - Obec Mošovce .pdf
  ŽSR, BA - Zmluva č.849839/01/2012 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZml. o uzav. bud. zml. o zriad. vec. brem.- ŽSR BA .pdf
  Obec Sučany - kúpna zmluvaKúpna zmluva - Obec Sučany .pdf
  VIA MAGNA - Dodatok č.1 k zml. o dielo č.I-312012 Dodatok č.1 k zml. o dielo č.I-312012 VIA MAGNA .pdf
  Mesto Vrútky - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame - mesto Vrútky .pdf
  Obec Diaková - Darovacia zmluva Darovacia zmluva - Obec Diaková .pdf
  Spojená škola Martin - Dohoda o zabezpečení prakt. vyučovania Dohoda o zabezpečení prakt. vyučovania .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Bystrička .pdf
  Obec Lipovec - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Lipovec .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Krpeľany .pdf
  Obec Turčiansky Ďur - Zmluva č.I-30-2012 o post. invest. práv a záväzkov Zmluva č.I-30-2012 o post. invest. práv a záväzkov .pdf
  Obec Diaková - Zmluva č.I-38-2012 o post. invest. práv a záväzkovZmluva č.I-38-2012 o post. invest. práv a záväzk. .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 060/1.2MP/2010 názov projektu Necpaly - kanalizácia Kód ITMS: 24110110097 MŽPDodatok č.1 k zmluve 060/1.2MP/2010 - MŽP SR .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Nolčovo .pdf
  Obec Turčiansky Peter - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Turčiansky Peter .pdf
  Obec Slovany - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Slovany .pdf
  VÚB a.s. - Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.447/2012/UZDodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere - VÚB .pdf
  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.,Dodatok č.2 k zmluve o dielo z 10.9.2010 Necpaly - kanalizáciaDodatok č.2 k zmluve o dielo z 10.9.2010 COMBIN BA .pdf
  Obec Lipovec Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Lipovec .pdf
  Obec Rakovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Rakovo .pdf
  Obec Ďanová Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Ďanová .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o sprostredkovaníZmluva o sprostredkovaní Obec Žabokreky .pdf
  Obec Belá-Dulice - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Belá-Dulice .pdf
  Obec Valča - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Valča .pdf
  Obec Dražkovce - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Dražkovce .pdf
  Obec Háj - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Háj .pdf
  Obec Dubové - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Dubové .pdf
  Obec Diaková Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Zml o uzavretí bud.zml. o nájme Obec Diaková .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy - T. Štiavnička .pdf
  VIA MAGNA s.r.o. - Zmluva o dielo č. I-312012 Zmluva o dielo č. I-312012 VIA MAGNA s.r.o. .pdf
  Obec Trebostovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame - Trebostovo .pdf
  Obec Diaková Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Diaková .pdf
  Obec Sklené Zmluva o reklameZmluva o reklame Obec Sklené .pdf
  Obec Ďanová Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Ďanová .pdf
  Otto Maťovčík - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-10/2012Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-10/2012 Maťovčík .pdf
  Obec Sučany Zmluva o reklameZmluva o reklame Obec Sučany .pdf
  MŽP - Zmluva o financovaní výdavkov subjektu Hospodárskej mobilizácie na Hospodársku mobillizáciu zo štátneho rozpočtu na rok 2012- Ministerstvo životného prostrediaZmluva o financovaní MŽP .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o nájmeZmluva o nájme Turč.Štiavnička .pdf
  ŽSK Zmluva o zriadení vecného bremena č.ŽSK 415/2012/OD a RRZmluva o zriadení vecného bremena - ŽSK .pdf
  Otto Maťovčík - "MT- odkanalizovanie MČ Tomčany - Ibv pri Jordáne" - Kúpna zmluva č.E-10/2012Kúpna zmluva č.E-10/2012 - Otto Maťovčík .pdf
  DOPRAVOPROJEKT. a.s. - Dodatok č.1 k ZoPSDodatok č.1 k ZoPS z 13.9.2011 DOPRAVOPROJEKT a.s. .pdf
  VÚB - Zmluva o termínovanom úvere - Zmluva o termínovanom úvere - VUB .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva o reklame - popisZmluva o reklame - mesto Turčianske Teplice .pdf
  Obec Turčianske Kľačany - Nájomná zmluva Nájomná zmluva obec Turčianske Kľačany .pdf
  ARPROG Formulár Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve ARPROG .pdf
  FORaMIS s.r.o. Kúpna zmluvaKúpna zmluva FORaMIS s.r.o. .pdf
  Obec Necpaly 472 Zmluva o reklameZml. o reklame Obec Necpaly 472 .pdf
  Obec Sucany Zmluva o reklame 2678 2011Zml o reklame Obec Sucany 2678 2011 .pdf
  Obec Žabokreky 494 Zmluva o reklameZml o reklame Obec Žabokreky 494 .pdf
  Obec Diaková Budúca zmluva o nájmeZml o uzavretí bud.zml. o nájme Obec Diaková .pdf
  Obec Lipovec - Zmluva č. I-16/2012 o Postúpení investičných práv záväzkovZmluva č. I-16/2012 O postúp.inv.práv-Obec Lipovec .pdf
  Obec Turčianske Kľačany - Zmluva č. I-15/2012 o postúpení investičných práv a záväzkovZmluva č. I-15/2012 o post.inv.práv.a z.-T.Kľačany .pdf
  Milan Mikula - Dodatok č.1 ku KZ č.37/2011 Dodatok č.1 ku KZ č.37/2011 Milan Mikula .pdf
  MŽP SR - Zmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevkuZmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevku - MŽP .pdf
  MŽP SR - Zmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevkuZmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevku - MŽP .zip
  MŽP SR - Rozhodnutie o zmene projektu c 039/1.2/2011, Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a regióne Horný Turiec, kód projektu: 24110110028Rozhodnutie o zmene projektu c 039/1.2/2011 MŽP SR .zip
  MŽP SR - Rozhodnutie o zmene projektu č. 002/1.2/2012 - Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, RakovoRozhodnutie o zmene projektu č. 002/1.2/2012 MŽP .zip
  MŽP SR- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.018/1.1 MP 2011Zmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevku - MŽP .pdf
  Milan Mikula - Kúpna zmluva č. E - 37/2011Kúpna zmluva č. E - 37/2011 - Milan Mikula .pdf
  Martin - odkanalizovanie Me Tomcany - IBV pri JordaneRozhodnutie o zmene projektu č.052/1.2/2011 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s. - ZoD služby Martin-OstredokZoD služby Martin-Ostredok - DOPRAVOPROJEKT, a.s. .zip
  Combin Banská Štiavnica Dodatok č.1 - Tomčany z 11.2.2011Dodatok č.1 Combin Banská Štiavnica z 11.2.2011 .pdf
  Combin Banská Štiavnica - Dodatok č.1 z 10.9.2011Dodatok č.1 Combin Banská Štiavnica z 10.9.2011 .pdf
  ESP Consult, s.r.o. - Turčiansky Peter, Košťany nad TurcomZmluva o poskytnutí služby - ESP Consult, s.r.o. .pdf
  ESP Consult, s.r.o., posledná stranaZmluva - ESP Consult, s.r.o. .pdf
  ESP Consult s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - Zmluva o poskytnutí služieb - ESP Consult s.r.o. .zip
  GFCH spol.s r.o. - Zmluva o dielo - Turčiansky Peter, KošťanyZoD GFCH spol. s r.o. - Turčiansky Peter, Košťany .pdf
  Martin-Ostredok vodovod - ZoD 13/2011 - práceZoD13/2011 - Martin-Ostredok - práce .pdf
  ESP Consult, s.r.o. - Zmluva o poskytnutí služieb - Valča zod-dozor, Odkanalizovanie Valča, Príbovce, Benice, RakovoZmluva o poskytnutí služieb - Valča zod-dozor ESP .pdf
  Dopravoprojekt Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služ- Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služ- Dopravoprojekt .pdf
  Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48 - Zmluva o bežnom účte, Zmluva o bežnom účte - Slovenská sporiteľňa,a.s. .ZIP
  SVS- projekcia s.r.o. - Zmluva o dielo 15.4.201Zmluva o dielo 15.4.2011 - SVS- projekcia s.r.o. .pdf
  Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa ustan.§269 odst.2 Obch. zákonníka, 1-8/2011Zmluva o postúpení inv. práv a záväzkov 1-8/2011 .pdf
  Obec Turčiansky Peter - Kúpna zmluva č.E-3/2011 Kúpna zmluva č.E-3/2011 Obec Turčiansky Peter .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2011 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2011 .pdf
  Elena Kŕčová - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-4/2011 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-4/2011- Kŕčová .pdf
  Bielik, Bôcik, Malá - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-5/2011Dodatok č.1 ku kúpnej zml. č.E-5/2011 Bielik,Bôcik .pdf
  Combin Bánska Štiavnica - Zmluva o Dielo - 20.1.2011, Odkanalizovanie MČ Tomčany, IBV pri JordáneZmluva o Dielo - Combin Bánska Štiavnica 20.1.2011 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT a.s. - Zmluva o poskytnutí služieb, 17.2.2011Zmluva o poskytnutí služieb - DOPRAVOPROJEKT a.s. .pdf
  Elena Kŕčová - Kúpna zmluva č.E-4/2011Kúpna zmluva č.E-4/2011 - Elena Kŕčová .pdf
  Bielik, Bôcik, Malá - Kúpna zmluva č.E-5/201Kúpna zmluva č.E-5/2011- Bielik, Bôcik, Malá .pdf
  SVS-projekcia,s.r.o. ZoD 045/2010 Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby pre Projekt Martin-Odkanalizovanie MČ Tomčany-IBV Jordán. ZoD 045/2010 SVS-projekcia,s.r.o. .pdf
  AD Consult, a.s - Zmluva o dielo - MT-Ostredok,vodovodZmluva o dielo - MT-Ostredok,vodovod .pdf
  MŽP - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č.096/1.2MP/2010 Zmluva č.096/1.2MP/2010 - MŽP .pdf
  Návrat