Aktuálny dátum a čas na serveri je 21.07.2019 19:58:25

Aktuálne odstávky vody

18.07.2019
Košťany nad Turcom - od zdravotného strediska po č. domu 180, Príbovce a Rakovo - nižší tlak, od 08:30 hod. do 14:00 hod.
18.07.2019
Dražkovce od č. domu 99 po č. domu 123, od 11:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Povolené spôsoby bezpečnej
komunikácie pri spracúvaní os. údajov


  Povolené spôsoby bezpečnej komunikácie pri spracúvaní osobných údajov

   

  V zmysle GDPR (General Data Protection Regulation) − Nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 679/2016, vzťahujúce sa na každú spoločnosť vEÚ je právne záväzným rámcom rovnako, ako Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom obe normy sú účinné od 25. mája 2018.

   

  Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona elektronickú komunikáciu zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinní Vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť späť.

   

  Výnimka z použitia zabezpečenej komunikácie (e-mail, telefón) sa vzťahuje na prípady, kedy je potrebné okamžite konať na odvrátenie konkrétneho ohrozenia života a zdravia osôb alebo zabráneniu materiálnym škodám značného rozsahu.

   

  Do času, kým nebudete mať nastavené všetky zákonom nastavené opatrenia, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám dokumenty zaslali prostredníctvom: e-mailu so zašifrovanými prílohami alebo doručenou zásielkou prostredníctvom pošty, kuriérom alebo doručili osobne.