Aktuálny dátum a čas na serveri je 15.12.2018 22:50:08

Aktuálne odstávky vody

15.12.2018
Martin sídlisko Záturčie do odstránenia havárie na vodovode.
Slobodný prístup k informáciám


    Slobodný prístup k informáciám Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.