Aktuálny dátum a čas na serveri je 20.09.2020 05:58:51

Aktuálne odstávky vody

18.09.2020
Ďanová od 09:40 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Vodné a stočné možno platiť preddavkami
Dátum pridania 00.00.0000


Vodárenská spoločnosť vykonáva fakturáciu vodného a stočného  podľa harmonogramu odčítania trikrát ročne. Kontroly a fakturácie pre mnohé rodinné rozpočty predstavujú v tomto ťažkom období veľké finančné zaťaženie. Mesačné preddavkové platby zabezpečia rozloženie záväzku na dlhšie obdobie.

MARTIN. Preddavková platba sa určuje vo výške jednej dvanástiny zo spotreby predchádzajúceho obdobia, spravidla kalendárneho roka. ,,Možnosť preddavkových platieb zavádzame pre všetky kategórie odberateľov, teda fyzické aj právnické osoby, za dodanú pitnú vodu a odvedenú odpadovú vodu,“ uviedol Tibor Čajka, riaditeľ pre úsek obchodu a ekonomiky Turvodu.
Čo treba robiť v prípade záujmu o preddavkové platby ,,Záujemca zašle dodávateľovi vypísanú návratku poštou, alebo ju odovzdá osobne v zákazníckych centrách v Martine a Turčianskych Tepliciach. Turvod s ním  dohodne výšku preddavkov a vypracuje dodatok k zmluve so zapracovaním platby preddavkov, ktorú predloží na potvrdenie odberateľovi,“ vysvetlil T. Čajka. Dodatok bude obsahovať okrem iného aj výšku mesačnej preddavkovej platby, dátum začiatku preddavkovej platby a niektoré ďalšie podmienky.  ,,Odberateľ zmluvu potvrdí a predloží dodávateľovi a následne zabezpečí  uhrádzanie preddavkových platieb dodávateľovi,“ dodal. Tlačivá návratiek sú zverejnené na stránke www.turvod.sk.

Spôsob vyúčtovania                                                                                                
Vyučtujúca faktúra bude vyhotovená spravidla po každom odčítaní meradla, minimálne raz za rok, v rámci ktorej sa zúčtujú všetky uhradené preddavky. Rozdiel medzi uhradenými  preddavkami a výškou vyúčtujúcej faktúry bude uhradený v lehote splatnosti, nedoplatok na účet dodávateľa, preplatok na účet odberateľa. 

SPÔSOBY ÚHRADY                                                                                                                    Preddavkové platby (zálohy) môžete uhradiť:                                                                                                                           

  • trvalým príkazom Dexia banka 302456003/5600, Tatra banka 2927827395/1100 a VÚB 2741543458/0200
  • poštovou poukážkou typu U
  • v hotovosti v pokladni spoločnosti
  • službou UNIKASA

návrat ...