Aktuálny dátum a čas na serveri je 04.06.2020 05:39:47

Aktuálne odstávky vody

02.06.2020
Turany,ul. Kollárova, Malý Riadok od 13:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Dátum pridania 18.02.2013


Predmetom obchodnej verejnej súťaže je súťaž o predloženie najvhodnejšieho návrhu na  prevod obchodného podielu na spoločnosti SVS-inžiniering, s.r.o., so sídlom  Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, IČO : 36 426 687, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č. 15814/, predstavujúci spolu 51% účasť na majetku Spoločnosti, jej právach a povinnostiach, zodpovedajúci pomeru peňažného vkladu jednotlivého spoločníka vo výške 1 128,593242,-EUR k základnému imaniu Spoločnosti vo výške 13 277,567552- EUR /ďalej len Obchodný podiel.

návrat ...