Aktuálny dátum a čas na serveri je 20.09.2020 07:05:43

Aktuálne odstávky vody

18.09.2020
Ďanová od 09:40 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Oznámenie pre obyvateľov ul.Kratinova a okolia


Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje obyvateľom bývajúcim v lokalite stavby "Martin - Priekopa Ul. Kratinová, zokruhovanie vodovodu a kanalizácie" nasledovný harmonogram ukončenia stavebných prác:

1. Ukončenie výkopových prác : 4.10.2013

2. Realizácia dočasnej povrchovej úpravy vrátane asfaltov: 18.10.2013

3. Ukončenie terénnych úprav vrátane vyčistenia staveniska: 31.10.2013

4. Predpokladané konečné úpravy : 30.6.2014

návrat ...