Aktuálny dátum a čas na serveri je 20.09.2020 06:58:18

Aktuálne odstávky vody

18.09.2020
Ďanová od 09:40 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Oznámenie pre majiteľov nehnuteľností v obci Necpaly


        Oznamujeme , že v mesiaci október 2013 bude prebiehať   pracovníkmi Turčianskej vodárenskej  spoločnosti  a.s. Martin  kontrola napojenosti  domov na kanalizačné prípojky, ktoré boli  zrealizované v rámci výstavby verejnej kanalizácie v obci  Necpaly.

 

     Majiteľovi nehnuteľnosti, kde sa zistí vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie bez prihlásenia sa na Turvod, bude zaradené stočné  od mesiaca apríl 2013 t.j. kedy sa konal posledný odpis vodomeru.

 

      Majiteľom nehnuteľností, ktorí sa nenapoja do konca roku 2013, budú udelené  pokuty  v zmysle Zmluvy o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu  a Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, ktoré uzavreli  s  Turčianskou vodárenskou  spoločnosťou, a.s.  Martin

návrat ...