Aktuálny dátum a čas na serveri je 09.05.2021 07:20:50

Aktuálne odstávky vody

11.05.2021
Martin, ul. P. Mudroňa od ul. Škultétyho po ul. A. Kmeťa a ul. A. Kmeťa po ul. Kuzmányho od 08:30 do 14:00 hod.
05.05.2021
Turčianska Štiavnička ul. Partizánov od 09:20 do odstránenia poruchy
Aktuálne informácie


OZNAM PRE ZÁKAZNÍKOV –
ROZSAH OBNOVENIA ČINNOSTI S ÚČINNOSŤOU OD 01.06.2020Vážení zákazníci a odberatelia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou a opatreniami proti šíreniu koronavírusu na území SR, krízový štáb Turvod a.s. rozhodol o obnove činností s účinnosťou od 01.06.2020 v nasledovnom rozsahu:


1. Zákaznícke centrum – prioritne pre vybavovanie/podpisovanie zmlúv na dodávku vody a zmlúv na odvádzanie odpadovej vody

Ostatné činnosti /prihlášky na začatie odvádzania odpadových vôd, prehlásenie odberateľa, zmena adresy pre zasielanie faktúr, nahlasovanie stavu vodomeru a pod./ doporučujeme naďa-lej riešiť telefonicky na číslach:

+421 (0)43 4210 171, 172
+421 (0)908 916 331
+421 (0)905 903 946
+421 (0)918 110 905


Alebo emailom: info@turvod.sk, podatelna@turvod.sk
Alebo vyplnené tlačivá môžete odovzdať na recepcii na vstupe do sídla spoločnosti.

Žiadame všetkých zákazníkov, aby vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam akceptovali reguláciu vstupu na zákaznícke centrum, zároveň žiadame o trpezlivosť a dodržiavanie pokynov našich zamestnancov.

2. Vyjadrovacia činnosť - obnovená činnosť v plnom rozsahu, poskytujú sa aj vyjadrenia do 7 dní. Nie sú povolené osobné konzultácie, vyjadrovacie oddelenie zostáva uzatvorené.

Žiadosti o vyjadrenia môžete prednostne zasielať poštou na adresu Kuzmányho 25, 036 80 Martin, alebo elektronicky na e-mailovú adresu podatelna.turvod@gmail.com – vrátane projektovej dokumentácie (ak ide o vyjadrenie k prípojkám, zasielajte len projektovú dokumentáciu prípojok) alebo doručte osobne odovzdaním na recepcii na vstupe do sídla spoločnosti. Formulár žiadosti o vyjadrenie sa nachádza na www.turvod.sk/ponuka služieb/dokumenty na stiahnutie. V žiadostiach o vyjadrenie uvádzajte prosím Váš telefonický a e-mailový kontakt. Po pripísaní platby na účet spoločnosti, bude so zákazníkom dohodnutý spôsob vyzdvihnutia vyjadrenia.

3. Realizácia pripojení na VV a VK - obnovená činnosť v plnom rozsahu.

Vykonáva sa výlučne na základe objednávky tejto služby prostredníctvom internetového formulára. Tu sa nachádza presný postup podania objednávky a vykonania tejto služby.

4. Vývoz žúmp a septikov - obnovená činnosť v plnom rozsahu.

Vykonáva sa výlučne na základe objednávky tejto služby prostredníctvom internetového formulára. Tu sa nachádza presný postup podania objednávky a vykonania tejto služby.
Upozornenie: je potrebné vybrať obec, kde má byť vývoz uskutočnený zo zoznamu hneď v úvode objednávky!!! Vývozy sa realizujú len v pracovných dňoch – pondelok až piatok, v čase od 7,00 – 15,00 hod.

5. Ostatná obnovená činnosť -

• Vytyčovanie sietí v správe spoločnosti
• Čistenie a monitoring kanalizácie
• Opravy vodovodov a kanalizácie
• Odpočty a výmeny vodomerov

Uvedené činnosti sa vykonávajú za dodržania všetkých všeobecne platných hygienických opatrení, najmä dodržanie bezpečnej vzdialenosti, minimálne 3,0 m od pracovníka Turvod a.s., zákazník bude mať ochranné rúško (nie respirátor) a v prípade potreby pripravené vlastné pero pre podpísanie objednávky.

PLATBY za vodné/stočné a platby za ostatné vykonané činnosti - žiadame realizovať prostredníctvom internetbankingu alebo prevodom na účet.

Všetky priestory spoločnosti sú naďalej udržiavané v hygienickom štandarde stanoveným v NV SR a pravidelne dezinfikované.


Za pochopenie ďakujeme.

návrat ...