Aktuálny dátum a čas na serveri je 25.09.2021 17:56:34

Aktuálne odstávky vody

29.09.2021
Martin - Ľadoveň, ulice: Koceľova, Rastislavova, Mojírova, Svätoplukova, Pribinova, J. Kráľa, Jesenského, Sklabinská, Šoltésovej. Prerušenie dodávky vody od 8:00 hod. do 12:00 hod.
23.09.2021
Trnovo - celá obec, od 8:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


OZNAM
pre zákazníkov a klientov spoločnosti v nadväznosti na aktuálnu
situáciu spojenú so šírením koronavírusu (COVID-19)V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (COVID-19) Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. vydala nasledovné usmernenia voči vlastným zamestnancom, ako aj voči zákazníkom a klientom spoločnosti:
  • dočasne sa uzatvára klientske centrum, vyjadrovacie oddelenie a pokladňa na prevádzke v Martine a Turčianskych Tepliciach,
  • prosíme klientov a zákazníkov, aby žiadosti o vyjadrenie, žiadosti na zriadenie vodovodných a kanalizačných prípojok a iné žiadosti adresovali spoločnosti prednostne elektronicky na adresu: podatelna@turvod.sk, a telefonicky na tel. č. 043/4210111 (ústredňa), alebo odovzdali osobne pri vstupe do budovy spoločnosti v Martine na „preberacom pulte“,
  • platby žiadame realizovať prostredníctvom internetbankingu, alebo prevodom na účet.
  • po pripísaní platby na účet bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu si vyjadrenia,
  • všetci zamestnanci boli poučení o dodržiavaní zvýšenej hygieny,
  • vo všetkých priestoroch spoločnosti, kde dochádza ku styku s verejnosťou, sú zavedené zvýšené dezinfekčné úkony, ako je napr. dezinfekcia kľučiek v hodinových intervaloch,Táto situácia sa pokladá za mimoriadnu a bude trvať až do odvolania.

Zároveň si dovoľujeme ubezpečiť svojich zákazníkov a klientov, že všetky procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej a odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

návrat ...