Aktuálny dátum a čas na serveri je 25.09.2021 17:21:31

Aktuálne odstávky vody

29.09.2021
Martin - Ľadoveň, ulice: Koceľova, Rastislavova, Mojírova, Svätoplukova, Pribinova, J. Kráľa, Jesenského, Sklabinská, Šoltésovej. Prerušenie dodávky vody od 8:00 hod. do 12:00 hod.
23.09.2021
Trnovo - celá obec, od 8:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Svetový deň vody 2021 - zľavy na rozbor vzorky pitnej vodyAKCIA

 

Svetový deň vody – zľavy na kontrolu kvality pitnej vody

 

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marec pripravila Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. pre občanov v Turčianskom regióne (okresy Martin a Turčianske Teplice) akciu

 

30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy

 

Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 19.-26.3.2021, včítane.

 

Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je  132,42 EUR s DPH, po zľave je to 92,69 EUR s DPH.

 V cene je zahrnutý:

  • odber vzorky včítane dopravy z odberného miesta podľa požiadavky
  • rozbor vzorky vody v akreditovanom laboratóriu
  • vystavenie akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody, zaslanie na adresu žiadateľa

 

Termín plnenia objednávok:

 

- podľa dohody, max do konca decembra 2021

 

PREČO ROBIŤ ROZBOR VODY ASPOŇ v rozsahu minimálneho rozboru ?

 

Každý občan chce vedieť či je voda, ktorú pije zdravotne nezávadná. Z jedného, alebo dvoch ukazovateľov (napr. dusičnany, tvrdosť vody) to však nie je možné určiť. Preto ponúkame analyzovať vzorku aspoň v rozsahu minimálneho rozboru, ktorý zahŕňa vybrané mikrobiologické, biologické  a fyzikálno-chemické ukazovatele predpísané legislatívou.

 

AKÝ JE ROZSAH UKAZOVATEĽOV minimálneho rozboru?

 

Ukazovatele minimálneho rozboru kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č.2 k Vyhláške MZ SR č.247/2017 Z.z., a zahŕňajú:

  1. Mikrobiologické a biologické ukazovatele (escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, okrem bezfarebných bičíkovcov, vláknité baktérie okrem železitých a mangánových baktérií, železité a mangánové baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, abiosestón, clostrídium perfringens)
  2. Fyzikálne a chemické ukazovatele
  3. anorganické ukazovatele (dusičnany, dusitany)
  4. dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór)
  5. ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, amónne ióny, farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chuť, vodivosť, mangán, pach, reakcia vody - pH, zákal, železo, teplota)

KDE A AKO MOŽNO ZASLAŤ OBJEDNÁVKU NA ROZBOR ?

  • písomne na adresu: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
  • elektronicky na e-mail: laboratorium@sevak.sk

návrat ...