Aktuálny dátum a čas na serveri je 02.06.2023 06:10:30

Aktuálne odstávky vody

30.05.2023
Martin, ul. Šoltésovej od križovatky s V. P. Tótha po Matru, Malá Hora - fakulta + Polyfunkčný Dom „Cross" od 10:00 do 13:30 hod.
30.05.2023
H. Štubňa od č. domu 486 po č.domu 451 od 12:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
30.05.2023
Záborie od 08:30 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Aktuálne informácie


Ponuka na odpredaj budovy čerpacej stanice ul.HorskáTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka na predaj budovu čerpacej stanice na p.č. KN 6680/2, k.ú. Martin, ul.Horská, Martin vrátane príslušenstva a pozemkov p.č.KN 6680/1 o výmere 240 m² a 6680/2 o výmere 75 m², bez technologického zariadenia čerpacej stanice, vedené na LV č. 1247.

Vyvolávacia cena je stanovená znaleckým posudkom na 113 000,-Eur.

Popis predmetu elektronickej aukcie

Bližšie informácie vám poskytneme na t.č. 0908/914 028

návrat ...