Aktuálny dátum a čas na serveri je 04.08.2020 07:08:01

Aktuálne odstávky vody

29.07.2020
Mošovce od 08:15 hod.
29.07.2020
Sklabiňa od č. domu 158 po č. domu 117 od 09:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Reklamácie


    Reklamačný poriadok ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu práv a nárokov pri odbere pitnej vody z verejného vodovodu a pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zodpovednosti za vady vrátane spôsobu určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti a o spôsobe, postupe a mieste ich uplatňovania


    Reklamačný poriadok.doc11.05.2010