Aktuálny dátum a čas na serveri je 09.05.2021 06:09:36

Aktuálne odstávky vody

11.05.2021
Martin, ul. P. Mudroňa od ul. Škultétyho po ul. A. Kmeťa a ul. A. Kmeťa po ul. Kuzmányho od 08:30 do 14:00 hod.
05.05.2021
Turčianska Štiavnička ul. Partizánov od 09:20 do odstránenia poruchy
Zákaznícke centrum


  Zákaznícke Centrum Martin:

   - prízemie administratívnej budovy TURVOD a.s. Martin, Kuzmányho 25, Martin.

   

  Otváracie hodiny

  Pondelok     7:00 - 15:00
  Utorok 7:00 - 15:00 (investičné oddelenie- nestránkový deň)
  Streda 7:00 - 16:00
  Štvrtok 7:00 - 15:00
  Piatok 7:00 - 12:00
   

  Kontakt:

  043 / 4210 171 alebo 4210 172

  0908 916 331 alebo 0905 903 946

  zakaznicke.centrum@turvod.sk

   

   Hlavné činnosti:

  Poskytovanie informácií a poradenská činnosť

  Uzatváranie zmlúv a ich dodatkov

  Reklamácie faktúr za vodné a stočné – chybná adresa, chybný odpočet a pod.

  Reklamácie vodomerov, žiadosť o úradné preskúšanie vodomeru

  Podanie žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

  Podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

  Informácie o ostatných službách poskytovaných našou spoločnosťou.

  Vývoz žúmp - Kontakt : 043 / 4210 112, 0918 596992

   

  Zákaznícke Centrum Turčianske Teplice:

   - prízemie prevádzkovej budovy TURVOD a.s., Turčianske Teplice, Banská 535/15

   

  Otváracie hodiny:

  Pondelok     7:00 - 12:00    12:30 - 14:00
  Utorok     7:00 - 12:00    12:30 - 14:00
  Streda     7:00 - 12:00    12:30 - 14:00
  Štvrtok     7:00 - 12:00    12:30 - 14:00
  Piatok     7:00 - 12:00    

  Kontakt:

  043 / 4922990

  0908 913787

  zakaznicke.centrum@turvod.sk

   

   Hlavné činnosti:

  Poskytovanie informácií a poradenská činnosť

  Uzatváranie zmlúv a ich dodatkov

  Reklamácie faktúr za vodné a stočné – chybná adresa, chybný odpočet a pod.

   

  Vývoz žúmp

  Kontakt : 043 / 4210 112, 0918 596992