Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.07.2024 14:19:51

Aktuálne odstávky vody

17.07.2024
Martin, ul.Gorkého 3,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,34,32. ul.Mládeže 13,15,17,19,21. Námestie protifašistických bojovníkov 2,4,6. Generála Svobodu 1. športová hala, zimný štadión. od 08:30 do odstránenia poruchy vodovodného potrubia
Kvalita vody


    Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodov.


    Informácia v zmysle §13 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. a §9 vyhlášky č.91/2023 Z.z., o kvalite pitnej vody dodávanej do verejného vodovodu za rok 2023.


    Priemerne_hodnoty_ukazovatelov_pre_kvalitu_pitnej_vody_za_rok_2023.xlsx08.04.2024