Aktuálny dátum a čas na serveri je 22.02.2024 11:28:42

Aktuálne odstávky vody

22.02.2024
Trebostovo, ul. Potočná od č. domu 8 po č. 17 od 09:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Kvalita vody


    Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodov.


    Informácia v zmysle §13 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. a §9 vyhlášky č.91/2023 Z.z., o kvalite pitnej vody dodávanej do verejného vodovodu za rok 2022.


    Priemerne_hodnoty_ukazovatelov_pre_kvalitu_pitnej_vody_za_rok_2022.xlsx23.06.2023