Aktuálny dátum a čas na serveri je 26.03.2023 04:13:57

Aktuálne odstávky vody

21.03.2023
Horná Štubňa od 09:00 od odstránenia poruchy
Kvalita vody


    Informácia v zmysle §13 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. v platnom znení o kvalite pitnej vody dodávanej do verejného vodovodu za r.2021


    KvalitaVody2021.xlsx15.08.2022