Aktuálny dátum a čas na serveri je 24.05.2024 18:07:35

Aktuálne odstávky vody

30.05.2024
Žabokreky č. 300, 364, 365, 55, 56 od 08:00 do 15:00 hod.
22.05.2024
Vrútky - Karvaša a Bláhovca - prerušenie dodávky vody od 16:30 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode
Kvalita vody


    Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodov.


    Informácia v zmysle §13 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. a §9 vyhlášky č.91/2023 Z.z., o kvalite pitnej vody dodávanej do verejného vodovodu za rok 2023.


    Priemerne_hodnoty_ukazovatelov_pre_kvalitu_pitnej_vody_za_rok_2023.xlsx08.04.2024