Aktuálny dátum a čas na serveri je 01.12.2023 20:58:22

Aktuálne odstávky vody

30.11.2023
Benice od 09:40 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Cenník vývozu žúmp


   

   

   

  Cena za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo žúmp

   

   

  A)

  okruh

  Cena v Eur bez DPH

  Cena v Eur s DPH

  vozidlo        10 m3

  vozidlo       10 m3

        

  I.

  67,50

  81,00

   

  II.

  73,33

  88,00

   

  III.

  80,00

  96,00

   

  IV.

  86,67

  104,00

   

  Do jednotlivých okruhov patria obce:

   

  Okruh I:   Bodorová, Háj , Ivančiná, Jazernica, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Rakša,

      Veľký Čepčín 

   

  Okruh II: Abramová,  Blatnica, Blážovce, Borcová, Budiš, Čremošné, Diaková, Dolný

                 Kalník, Dražkovce, Dubové, Horná Štubňa, Horný Kalník, Moškovec, Ondrášová,

                 Slovenské Pravno, Sučany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Turčianske Kľačany

   

  Okruh III: Brieštie, Ďanová, Folkušová, Jasenovo, Karlová, Kaľamenová, Laskár, Ležiachov,  

                   Liešno, Podhradie,  Rudno, Sklabinský Podzámok, Slovany,  Socovce, Trebostovo,

                   Trnovo, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Záborie

   

  Okruh IV: Kláštor pod Znievom, Krpeľany, Nolčovo,  Ratkovo,  Sklené, Šútovo,

                   Vrícko

   

   

  V cene pre  fyzické osoby ( domácnosti)  je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.

  V cene pre  právnické osoby  (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla bez likvidácie.

  Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 14 platného cenníka výkonov a služieb.

   

   

  Pre mestá a obce, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých okruhoch v bode A) a v obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a je možnosť pripojenia sa na ňu, ceny za vývoz a likvidáciu odpadových  vôd zo  žúmp podľa jednotlivých okruhov (uvedených v bode A)  neplatia a fakturácia bude nasledovná:

  B)

  okruh

  Cena v Eur bez DPH

  Cena v Eur s DPH

  vozidlo        10 m3

  vozidlo       10 m3

   

  I.

  72,50

  87,00

   

  II.

  78,33

  94,00

   

  III.

  85,83

  103,00

   

  IV.

  92,50

  111,00

   

  Do jednotlivých okruhov patria obce:

   

  Okruh I:  Martin, Turčiansky Michal, Turčianske Teplice, Vrútky

   

  Okruh II: Bystrička, Košťany nad Turcom, Žabokreky

   

  Okruh III: Benice, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Turany

   

  Okruh IV: Belá-Dulice, Necpaly, Turček, Valča

  V cene pre fyzické osoby ( domácnosti) je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.
  V cene pre  právnické osoby (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla
  bez likvidácie.
  Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 14 platného
  cenníka výkonov a služieb.
  Počas zimného obdobia t.j. od 15.12. do 15.03. príslušného roku a pri teplote pod -5 o C a pri
  neupravených a neudržiavaných komunikáciách (t.j. so snehovou pokrývkou, bez posypu) sa
  vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp nerealizuje.


  Pri zmene ceny za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo žúmp, ktorá je spravidla
  k 01.04.príslušného roka, sa cena za túto službu stanoví podľa termínu realizácie vývozu.


  K uvedeným cenám bez DPH v okruhoch A a B bude fakturovaná prirážka 25 % , keď bude
  realizovaný vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp mimo mesta a obce t.j. v dolinách
  napr. Jasenská, Valčianska, Slovianska, Sklabinská, Gaderská a iné, v záhradkárskych
  oblastiach napr. Ontário -Biele brehy (Sučany), Karvaša a Bláhovca (Vrútky), Osikovo-
  Kolónia Hviezda (Martin) a iné, ako aj v prípade sťažených podmienok – t.j. nespevnená
  komunikácia.


  Ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.04.2023 do 31.marca 2024.