Aktuálny dátum a čas na serveri je 26.03.2023 05:00:17

Aktuálne odstávky vody

21.03.2023
Horná Štubňa od 09:00 od odstránenia poruchy
Cenník vývozu žúmp


   

   

   

  Cena za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo žúmp

  Ceny sú platné až do zverejnenia nového cenníka.

   

   

  A)

  okruh

  Cena v Eur bez DPH

  Cena v Eur s DPH

  vozidlo    6m3 / 8m3

  vozidlo        10 m3

  vozidlo 6m3 / 8m3

  vozidlo       10 m3

        

  I.

  48,33

  60,00

  58,00

  72,00

   

  II.

  53,33

  65,00

  64,00

  78,00

   

  III.

  58,33

  70,83

  70,00

  85,00

   

  IV.

  63,33

  76,67

  76,00

  92,00

   

  Do jednotlivých okruhov patria obce:

   

  Okruh I:   Bodorová, Háj , Ivančiná, Jazernica, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Rakša,

      Veľký Čepčín 

   

  Okruh II: Abramová,  Blatnica, Blážovce, Borcová, Budiš, Čremošné, Diaková, Dolný

                 Kalník, Dražkovce, Dubové, Horná Štubňa, Horný Kalník, Moškovec, Ondrášová,

                 Slovenské Pravno, Sučany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Turčianske Kľačany

   

  Okruh III: Brieštie, Ďanová, Folkušová, Jasenovo, Karlová, Kaľamenová, Laskár, Ležiachov,  

                   Liešno, Podhradie,  Rudno, Sklabinský Podzámok, Slovany,  Socovce, Trebostovo,

                   Trnovo, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Záborie

   

  Okruh IV: Kláštor pod Znievom, Krpeľany, Nolčovo,  Ratkovo,  Sklené, Šútovo,

                   Vrícko

   

   

  V cene pre  fyzické osoby ( domácnosti)  je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.

  V cene pre  právnické osoby  (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla bez likvidácie.

  Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 13 platného cenníka výkonov a služieb.

   

   

  Pre mestá a obce, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých okruhoch v bode A) a v obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a je možnosť pripojenia sa na ňu, ceny za vývoz a likvidáciu odpadových  vôd zo  žúmp podľa jednotlivých okruhov (uvedených v bode A)  neplatia a fakturácia bude nasledovná:

  B)

  okruh

  Cena v Eur bez DPH

  Cena v Eur s DPH

  vozidlo    6m3 / 8m3

  vozidlo        10 m3

  vozidlo 6m3 / 8m3

  vozidlo       10 m3

   

  I.

  51,67

  64,17

  62,00

  77,00

   

  II.

  56,67

  69,17

  68,00

  83,00

   

  III.

  62,50

  75,83

  75,00

  91,00

   

  IV.

  67,50

  81,67

  81,00

  98,00

   

  Do jednotlivých okruhov patria obce:

   

  Okruh I:  Martin, Turčiansky Michal, Turčianske Teplice, Vrútky

   

  Okruh II: Bystrička, Košťany nad Turcom, Žabokreky

   

  Okruh III: Benice, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Turany

   

  Okruh IV: Belá-Dulice, Necpaly, Turček, Valča

   

   

  V cene pre  fyzické osoby ( domácnosti)  je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.

  V cene pre  právnické osoby  (ostatných odberateľov) je zahrnutá len doprava a výkon vozidla bez likvidácie.

  Cena likvidácie odpadovej vody pre právnické osoby je stanovená podľa bodu 13 platného cenníka výkonov a služieb.

   

   

   

  Počas zimného obdobia  t.j. od 15.12. do 15.03. príslušného roku a pri teplote pod -5oC a pri neupravených a neudržiavaných komunikáciách (t.j. so snehovou pokrývkou, bez posypu) sa vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp nerealizuje .

   

  Pri zmene ceny za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo žúmp, ktorá je spravidla k 01.04.nasledujúceho roka, sa cena za túto službu stanoví podľa termínu realizácie vývozu.

   

  K uvedeným cenám v okruhoch A a B bude fakturovaná prirážka 25 % , keď bude realizovaný vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp mimo mesta a obce t.j. v dolinách napr. Jasenská, Valčianska, Slovianska, Sklabinská, Gaderská a iné, v záhradkárskych oblastiach napr. Ontário -Biele brehy (Sučany), Karvaša a Bláhovca (Vrútky), Osikovo-Kolónia Hviezda (Martin) a iné, ako aj v prípade sťažených podmienok – t.j. nespevnená komunikácia.

   

  Ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.04.2022 do 31.03.2023.