Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.07.2024 14:34:09

Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie

Aktuálne odstávky vody

17.07.2024
Martin, ul.Gorkého 3,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,34,32. ul.Mládeže 13,15,17,19,21. Námestie protifašistických bojovníkov 2,4,6. Generála Svobodu 1. športová hala, zimný štadión. od 08:30 do odstránenia poruchy vodovodného potrubia
Slobodný prístup k informáciám


Slobodný prístup k informáciám Turčianska vodárenská spoločnos, a.s., Martin, ako povinná osoba podža § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Povinne zverejňované zmluvy sú v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR (www.crz.gov.sk)

 


 • Dodávatežské faktúry
 • Dátum: Nájdi firmu:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  Klient/PopisInfo Súbor
  TuCon a.s.Faktúra č.30231140 .pdf
  TuCon a.s.Faktúra č.30231187 .pdf
  TuCon a.s.Faktúra č.30231079 .pdf
  Mstyle s.r.o.Faktúra č.016/2018 .pdf
  Mstyle s.r.o.Faktúra č.088/2018 .pdf
  ESP Consult, s.r.o.Faktúra č.2018/02 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č.VF170278 .pdf
  GFCH spo. s r.o.Faktúra č.VF170309 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č.VF170249 .pdf
  ESP Consult, s.r.o.Faktúra č.2017/38 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č.VF170219 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č.VF170164 .pdf
  ESP Consult, s.r.o.Faktúra č.2017/26 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č.VF170137 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č.VF170133 .pdf
  GFCH spol s r.o.Faktúra č.VF170080 .pdf
  ESP ConsultFaktúra č.201709 .pdf
  GFCH spol s r.o.Faktúra č.VF170076 .pdf
  GFCH spol s r.o.Faktúra č.VF170024 .pdf
  ESP ConultFaktúra č.201657 .pdf
  GFCH spol s r.o.Faktúra č.VF160289 .pdf
  GFCH spol s r.o.Faktúra č.VF160286 .pdf
  GFCH spol s r.o.Faktúra č.VF160242 .pdf
  GFCH spol s r.o.Faktúra č.VF160209 .pdf
  ESP ConsultFaktúra č.201640 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č.VF160190 .pdf
  GFCH spol. s r.o.Faktúra č:VF160168 .pdf
  ESP Consult s.r.o.Faktúra č.201609 .pdf
  ESP Consult s.r.o.Faktúra č.201623 .pdf
  COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.Faktúra č.2016083 .pdf
  EUTECH a.s.Faktúra č.6160013 .pdf
  EUTECH a.s.Faktúra č.6160028 .pdf
  VL MEDIA spol. s r.o.Faktúra č.15010888 .pdf
  Hydroekol Dolný Kubín, spol.s r.o.Faktúra č.2015152 .pdf
  COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.Faktúra č.2015472 .pdf
  ESP Consult s.r.o.Faktúra č.201570 .pdf
  EUTECH a.s.Faktúra č.6150058 .pdf
  Hydroekol Dolný Kubin spol. s r.o.Faktúra č.2015143 .pdf
  VL Media spol s r.o.Faktúra č.15010847 .pdf
  COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.Faktúra č.2015454 .pdf
  Hydroekol Dolný Kubín, spol.s r.o.Faktúra č.2015124 .pdf
  Combin Banská Štiavnica, s.r.o.Faktúra č.2015376 .pdf
  EUTECH a.s.Faktúra č.6150052 .pdf
  Combin Banská Štiavnica, s.r.o.Faktúra č.2015294 .pdf
  ESP Consult s.r.o.Faktúra č. 2015/48 .pdf
  Hydroekol Dolný Kubín, spol.s r.o.Faktúra č. 2015109 .pdf
  Combin Banska Štiavnica a.s.Faktúra č.2015266 .pdf
  Hydroekol Dolny Kubin s.r.o.Faktúra č.2015099 .pdf
  Hydroekol Dolny Kubin s.r.o.Faktúra č.2015088 .pdf
  Combin Banska Štiavnica a.s.Faktúra č.2015227 .pdf
  Eutech a.s.Faktúra č.6150046 .pdf
  ESP Consult, s.r.oFaktúra č.2015/21 .pdf
  Hydroekol Dolny Kubin s.r.o.Faktúra č.2015066 .pdf
  Combin Banska Štiavnica a.s.Faktúra č.2015184 .pdf
  Hydroekol Dolny Kubin s.r.o.Faktúra č. 2015063 .pdf
  Combin Banska Stiavnica a.s.Faktúra č. 2015146 .pdf
  HYDROEKOL Dolný Kubín, spol.s.r.o.Faktúra č.2015047 .pdf
  EUTECH, a.s.Faktúra č.6150015 .pdf
  VLMEDIA spol. s r.o.Faktúra č.15010292 .pdf
  ESP Consult, s.r.oFaktúra č. 2015/07 .pdf
  VL MEDIA spol. s r.o.faktúra č.13010645 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1329100075 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1329100044 .pdf
  ARPROG, akciová spoločnos Popradfaktúra č.61130029 .pdf
  ARPROG, akciová spoločnos Popradfaktúra č.61130014 .pdf
  ARPROG, akciová spoločnos Popradfaktúra č.61130015 .pdf
  ARPROG, akciová spoločnos Popradfaktúra č.61130010 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1329100011 .pdf
  ARPROG, akciová spoločnos Popradfaktúra č.61130005 .pdf
  IMPOZANT, s.r.o.Faktúra 1330/007 .pdf
  ARPROG, akciová spoločnos Popradfaktura č.61120148 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100135 .pdf
  14 press, spol. s r.o.faktúra č.201203645 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100128 .pdf
  Objednávka 484-2011 HAKOM sro Martin, Informačná tabuža pre stavbu Martin - odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri Jordáne.Na zrusenie Objednávka 484-2011 HAKOM sro Martin .pdf
  Combin Banská Štiavnica s.r.o.Faktúra č.2012272 .pdf
  ARPROG,akciová spoločnos PopradFaktúra č.61120121 .pdf
  IMPOZANT s.r.o.Faktúra č.1220/475 .pdf
  14 press, spol. s r.o.Faktúra č.20123299 .pdf
  ARPROG,akciová spoločnos Popradfaktúra č.61120096 .pdf
  Combin Banská Štiavnica s.r.o.faktúra č.2012216 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100102 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100096 .pdf
  ARPROG,akciová spoločnos Popradfaktúra č.61120080 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100088 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.Faktúra č.1229100087 .pdf
  TERRA PRESS s.r.o.faktúra č.20121324 .pdf
  Combin Banská Štiavnica s.r.o.Faktúra č.2012142 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.Faktúra č.122100059 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100057 .pdf
  Combin Banská Štiavnica s.r.o.Faktúra č.2012074 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100028 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.faktúra č.1229100018 .pdf
  Combin Banská Štiavnica s.r.o.faktúra č.2012015 .pdf
  Dopravoprojekt, a.s.Faktúra 1129100099 .pdf
  Faktúra č.2011279 COMBIN Banská Štiavnica, Necpaly - kanalizáciaFaktúra č.2011279 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.FV2011045 SVS projekcia, Martin - Odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri JordáneFaktúra č.FV2011045 SVS projekcia .pdf
  Faktúra č.FV2011027 SVS projekcia, Martin - Odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri JordáneFaktúra č.FV2011027 SVS projekcia .pdf
  Faktúra č.20112249 HAKOM s.r.o. MartinFaktúra č.20112249 HAKOM s.r.o. Martin .pdf
  Objednávka 484-2011 HAKOM sro Martin, Informačná tabuža pre stavbu Martin - odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri Jordáne.Na zrusenie ReObjednávka 484-2011 HAKOM sro Martin .pdf
  Objednávka 484-2011 HAKOM sro Martin, Informačná tabuža pre stavbu Martin - odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri Jordáne.Na zrusenie Objednávka 484-2011 HAKOM sro Martin .pdf
  Objednávka 484-2011 HAKOM sro Martin, Informačná tabuža pre stavbu Martin - odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri Jordáne.Na zrusenie Objednávka 484-2011 HAKOM sro Martin
  Faktúra č.2011225 COMBIN Banská Štiavnica, Necpaly - kanalizáciaFaktúra č.2011225 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.1129100061 Dopravoprojekt a.s., Necpaly - kanalizácia Faktúra č.1129100061 Dopravoprojekt a.s. .pdf
  Faktúra č.2011162 COMBIN Banská Štiavnica, Necpaly - kanalizáciaFaktúra č.2011162 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.2011154 COMBIN Banská Štiavnica, Necpaly - kanalizáciaFaktúra č.2011154 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.1129100037 Dopravoprojekt a.s., Necpaly - kanalizácia na základe zmluvy z 20.9.2010.Faktúra č.1129100037 Dopravoprojekt a.s. .pdf
  Faktúra č.2011122 COMBIN Banská Štiavnica, Necpaly - kanalizáciaFaktúra č.2011122 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.2011086 COMBIN Banská Štiavnica, Necpaly - kanalizácia.Faktúra č.2011086 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.2011055 COMBIN Banská ŠtiavnicaFaktúra č.2011055 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.2011040 COMBIN Banská ŠtiavnicaFaktúra č.2011040 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.1129100013 Dopravoprojekt a.s.Faktúra č.1129100013 Dopravoprojekt a.s. .pdf
  Faktúra č.FV2011010 SVS projekcia Necpaly - kanalizáciaFaktúra č.FV2011010 SVS projekcia .pdf
  AD Consult, a.s.Faktúra č.2011018 .pdf
  Faktúra č.1129100053 Dopravoprojekt a.s.,Necpaly - kanalizácia_2Faktúra č.1129100053 Dopravoprojekt a.s. .pdf
  Faktúra č.FV2010044 SVS projekcia Necpaly - kanalizácia 1Faktúra č.FV2010044 SVS projekcia .pdf
  Faktúra č.2010376 COMBIN Banská Štiavnica, Necpaly - kanalizácia 3.Faktúra č.2010376 COMBIN Banská Štiavnica .pdf
  Faktúra č.1129100084 Dopravoprojekt a.s., Martin - odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri Jordáne.Faktúra č.1129100084 Dopravoprojekt a.s. .pdf
  Návrat