Aktuálny dátum a čas na serveri je 19.07.2024 14:28:08

Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie

Aktuálne odstávky vody

17.07.2024
Martin, ul.Gorkého 3,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,34,32. ul.Mládeže 13,15,17,19,21. Námestie protifašistických bojovníkov 2,4,6. Generála Svobodu 1. športová hala, zimný štadión. od 08:30 do odstránenia poruchy vodovodného potrubia
Slobodný prístup k informáciám


Slobodný prístup k informáciám Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Povinne zverejňované zmluvy sú v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR (www.crz.gov.sk)

 


 • Zmluvy
 • Dátum: Nájdi firmu:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  Klient/PopisInfo Súbor
  Hakuš real, s.r.o. - Zmluva o prevode vlastníckeho práva E-27/2023Zmluva o prevode vlastníkeho práva .pdf
  Kemifloc Slovakia s.r.o. - Rámcová kúpna zmluva O-125/2023Rámcová kúpna zmluva .pdf
  Obec Belá Dulice - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezp. odbor. výkonu prevádzky VVZmluva o uzavretí budúcej zmlvy .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena O-116/2023Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Mariner plus, s.r.o. - Rámcová kúpna zmluva O-121/2023Rámcová kúpna zmluva .pdf
  Koravos, s.r.o. - zmluva o zabezpečení odberu kalu z čistenia komunálnych OV O-115/2023Zmluva o zabezpečení odberu kalu .pdf
  PD Gader Blatnica - Zmuva č. o-114/2023 o poskytovaní služieb čistenia OV dovezených na ČOVZmluva o poskytovaní služieb čistenia OV .pdf
  Obec Háj - Dodatok č.1 k zmluuve o uzavretí budúcej zluvy o zab.odb.výkonu prev. VK O-10/2023Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  J a J, s.r.o.-Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zab.odb.výkonu prevádzky VV O-104/2023Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  JM Management, s.r.o. - Zmluva o zabezpečení odborného vykonu prevádzky VV O-105/2023Zmluva o zabezpečení odb.výk.prevádzky VV .pdf
  VOV Turiec, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb čistenia OV dovezených na ČOV O-97/2023Zmluva o poskytovaní služby čistenia OV .pdf
  G&S s.r.o. - Zmluva o propagácii a reklame O-89/2023Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  MUDr.Igor Homola,PhD. - Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.12.2020 D-31/2023Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o zabezp. odborného výkonu prevádzky VV O-93/2023Zmluva o zabezp.odb.výkonu prevádzky VV .pdf
  Stopková E. - Zmluva o bezodplatnom odovzdatí a prevzatí objektu vyvolanej investície O-84/2023Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu .pdf
  Ing.Lichner - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena O-70/2023Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Hollá E. - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena O-71/2023Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  HAKUŠ REAL, s.r.o; M Computers s.r.o. - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - O-67/2023Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  M&M Autoservis a servisné služby s.r.o. - Kúpna zmluva E-19/2023Kúpna zmluva .pdf
  M&M Autoservis a servisné služby s.r.o.-Kúpna zmluva E-18/2023Kúpna zmluva .pdf
  Šimon PLUS s.r.o. - Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva O-44/2023Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  DH Industries, s.r.o. - Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva O-49/2023Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  DH Industries, s.r.o.-Zmluva o úprave vzájomných práv a poviností vlastníkov prev.súvis. VV a VK - O-50/2023_I_IIZmluva o úprave vzájomných práv a povinností .pdf .pdf
  Šimon PLUS s.r.o. - Zmluva o úprave vzájom.práv a povinností vlastníkov prevádz.súvisiacich VV a VK-0-45/2023Zmluva o úpr.vzáj.práv a povinn.vlast. VV a VK .pdf .pdf
  DEEP DANCE CLUB, o.z. - Zmluva o charitatívnej reklame O-41/2023Zmluva o charitatívnej reklame .pdf
  Nadacia Turčianskej vodárenskej spoločnosti - Darovacia zmluva E-12/2023Darovacia zmluva č.1/2023 .pdf
  VODAKO s.r.o. -Zmluva o dielo I-5/2023Zmluva o dielo .pdf
  Zeppelin Sk s.r.o. -Zmluva o prenájme O-37/2023Zmluva o prenájme .pdf
  Zeppelin Sk s.r.o.- Dodatok č.1 k zmluve o prenájme D-19/2023Dodatok č.1 k zmluve o prenájme .pdf
  USYS Slovakia,s.r.o.-Dodatok k servisnej zmluve D-17/2023 Dodatok č.12 k servisnej zmluve .pdf
  Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.-dodatok č.6 k ramcovej zmluve-D-16/2023Dodatok č.6 k Rámcovej zmluve .pdf
  Constario,s.r.o. - Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva O-33/2023Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva .pdf
  Jaroň S.Jaroňová.A - Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena D-12/2023Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  PMP TRUCK s.r.o. - Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena O-25/2023Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  PMP TRUCK s.r.o. - Kúpna zmluva E-8/2023Kúpna zmluva .pdf
  Stopková E - Zmluva o zriadení vecného bremena O-28/2023Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Penzión-restaurant OÁZA, s.r.o.-Dodatok č.1 k zmluve o zabezp. odb.výk.prevádzky VV D-11/2023Dodatok č.1k Zmluve o zabezp. odb.výkonu prevádzky .pdf
  Obec Príbovce - Zmluva o zabezp.odb.výkonu prevádzky VV O-24/2023_IZmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky VV .pdf
  Obec Príbovce - Zmluva o zabezp.odborného výkonu prev.VK O-24/2023_IIZmluva o zabezp.odb.výkonu prevádzky VK .pdf
  Koravos s.r.o. - Dodtaok č.1 k zmlluve o zabezp.odbru kalu D-6/2023Dodatok k zmluve o zabzpep.doberu kalu z čistenia .pdf
  HolMat,s.r.o. - Inominátna zmluva O-20/2023Inominátna zmluva .pdf
  TuCon, a.s.-Zmluva o dielo I-4/2023Zmluva o dielo .pdf
  TuCon, a.s.-Dodatok č.1 k Zmluve o dieloDodatok č.1 k Zmluve o dielo I-4/2023 .pdf
  Reality Invest SK, s.r.o. - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezp.odb.výkonu prev VV a VK O-6/2023Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Regionpress, s.r.o. - Zmluva o inzercii O-18/2023Zmluva o inzercii .pdf
  Obec Horná Štubňa - Zmluva o zabezp.odb.výkonu prevádzky VV O-7/2023Zmluva o zabezp.odb.výkonu .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy O-14/2023Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva o postúpení práv a povinností investora I-3/2023Zmluva o postúpení práv a povinností .pdf
  Obec Háj - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zab.odb.výk. prev VKZmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Turč.Štiavnička - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zab.odb.výkonu prev. VK O-11/2023Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Brantner Fatra,s.r.o. - Zmuva o poskytovaní služby čistenia OV dovezených na ČOV- O-103/2022 Zmluva o poskytovaní služby čistenia OV .pdf
  PARK-M, s.r.o. - Dodatok č.2 k Zmluve o dielo D-36/2022Dodatok č.2 k Zmluve o dielo .pdf
  Europower,s.r.o.- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezp. odborného výkonu prevádzky Vv a VK O-104/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Veľký Čepčín - Zmluva o propagácii a reklame O-108/2022Zmuva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Blažovce - Zmluva o propagácii a raklame O-106/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Vrícko - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena O-100/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  ŽSK-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena O-94/2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  AT a.s.-Rámcová zmluv o dielo o oprave a úprave veci O-99/2022Rámcová zmluva o dielo .pdf
  REMAUTO s.r.o. - Kúpna zmluva E-18/2022Kúpna zmluva .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s - Zmluva o platobne karte E-15/2022Zmluva o platobnej karte .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o zabezpečené odb.výk.prevádzky VVZmluva o zabezp.odb.výkonu prevádzky VV .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy O-84/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Krpeľany - Kúpna zmluva E-14/2022Kúpna zmluva .pdf
  Vodakan - Zmluva o dielo I-9/2022Zmluva o dielo .pdf
  Obec Trebostovo - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy O-82/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezp.odb.vyk .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy O-81/2022Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy O-80/2022Zmluva o uzavetí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Dolný Kalník-Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - O-78/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Turčianske Kľačany - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy O-83/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena O-69/2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Žabokreky-Zmluva I-8/2022 o postúpení práv a povinností investoraZmluva o postúpení práv a pvinností investora .pdf
  Obec Žabokreky-Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov E-13/2022Zmluva o poskytnutí finančných prosteiedkov .pdf
  Obec Lipovec-Zmluva o uzavretí budúcej zmlvy o zabezpečení OV prevádzky VK O-79/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  PNEUCENTRUM MARTING s.r.o.- Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku O-89/2022Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o propagácii a reklame O-85/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Vyskočová Ľ.-Kúpna zmluva E-12/2022Kúpna zmluva .pdf
  Obec Žabokreky-Zmluva o propagácii a reklame O-77/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto Vrútky-Zmluva o propagácii a reklame č. 105/2022-6Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Vrícko- Zmluva o propagácii a reklame O-74/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčiansky Ďur-Zmluva o nájme reklamnej plochy O-73/2022Zmluva o nájme reklamnej plochy .pdf
  ŽSR-Zmuva o uzatvorení budúcej zmlvy o zriadení vecného bremena O-33/2022Zmluva č.836168010-4-2022-ZOBZ .pdf
  Jozef Krcho, Ing. Gabriela Krchová - Dodatok č.1 k Zmluve o zriadenívecného bremena č.: O - 13/2022Dodatok č.1 k Zmluve o zriadenívecného bremena .pdf
  Obec Turčiansky Peter - Zámenná zmluva č.O-01/2022 (O-54/2022)Zámenná zmluva č.O-01/2022 .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklame O-53/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Karlová - Zmluva o propagácii a reklame O-64/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Lipovec - Zmluva o propagácii a reklam O-71/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Horná Štubňa - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy O-68/2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Ležiachov - Zmluva o propagácii a reklame O-55/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Benice - Zmluva o propagácii a reklame O-56/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Sunnyhome s.r.o.,PIDOS s.r.o.-Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyZmluva o zriadení vec.bremena v prospech 3 osoby .pdf
  Pokrývka Radovan - Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby O-29/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Sučany - Zmluva o poskytnutí plohy na umiestnenie loga O-50/2022Zmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie loga .pdf
  Obec Sklené - Zmluva o propagácii a reklame O-51/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklame O-41/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o nájme reklamnej plochy - O-42/2022Zmluva o nájme reklamnej plochy .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklame - O-43/2022Zmlua o propagácii a reklame .pdf
  Obec Socovce - Zmluva o propagácii a raklame O-36/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mieščák M.,Mieščáková J.- Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-45/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklame 0-44/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Nolčovo-Zmluva o propagácii a reklame - O-32/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Štiak Peter, MUDr. Mgr. - Zmluva o zradení vecného bremena č. O - 24/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Blatnica-Zmluva o propagácii a reklame-O-31/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Valča - Zmluva o propagácii a reklame O-28/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o zabezpečení odb. výkonu prevádzky VK - O-27/2022Zmluva o zabezpečení odb.výkonu prevádzky VK .pdf
  Mesto Martin-Zmluva o zriadení vecného bremena O-25/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti O-20/2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadenívecného bremena .pdf
  Baranovič P.,Baranovičová E.-Zmluva o zriadení vecného bremena O-18/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Turany-Zmluva o propagácii a reklame O-19/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Rakovo-Zmlluva o propagácii a reklame O-17/2022Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.-Dodatok č. k Zmluve o zriadení vecného bremena-D-8/2022Dodatok č.1 k Zmluve o zriadenívecného bremena .pdf
  Obec Ratkovo-Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení odb. výkonu prevádzky VV-D-9/2022Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení odb.výkonu .pdf
  RNDr.P.Brxa-Zmluva ozriadení vecného bremena v prospech tretj osoby O-124/2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech .pdf
  Národná dialničná spoločnosť,a.s.-Zmluva o zriadení vecného bremena o-12/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Sučany-Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby O-10/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť,a.s.-Zmluva o zriadení vecného bremena-O-7/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  PhDr.A.Jamrišková-Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby-O-4/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice Slovenskej republiky-Zmluva o zriadení vecného bremena-O-40/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice Slovenskej republiky-Zmluva o zriadení vecného bremena-O-39/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice Slovenskej republiky-Zmluva o zriadení vecného bremena-O-41/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Martin-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-O-15/2022Zmluva o budúcej zmlluve .pdf
  Železnice SR_Zmluva č.30201/ZoVB-005/Sučany/0760/SO771-00 772-00/Axioma o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyZmluva č.30201/ZoVB-005/2020/Sučany/0760/SO771- .pdf
  MUDr.I.Homola-Dodatok č.1 k zmluve E-22/2021 o zriadení vecného predkupného práva k nehnuteľnostiDodatok č.1 k zmluve E-22/2021 .pdf
  LESY Slovenskej republiky,š.p. - Nájomná zmluva č.O-4/2022Nájomná zmluva .pdf
  Krcho J.,Ing.Krchová G.-Zmluva o zriadení vecného bremena o-13/2022Zmluva o zriadení veceného bremena .pdf
  Troják P,Košťál M.,Košťálová M.,Mgr.Galagaňák R., Ing. Galgaňáková O., Ing Mandát P.,Mandátová P., Ing. Pittner B., Mgr.Pitnerová I., Bystričan K., Ing. Ruttkay E., Mgr.Veterník R.,Veterníková L, Krišpínska K, Ing. Mikula M., Ing.Mikulová A.,Ludvik Ľ.,Ludvikova N.-Zmluva o zriadení vecného bremena: O-14/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o uzavretí budúcej zmluve č. O - 11/2022Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  Ing.Petrovská Dana - Kúpna zmluva E-9/2020Kúpna zmluva .pdf
  Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Poľnohospodárske družstvo Dražkovce - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 8/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Lepeta Roman, Lepetová Martina - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 6/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. O - 7/2022Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  o.z. Náš Kláštor pod Znievom - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  VÚB a.s. - Zmluva o úvere LZL/22/60134 č. E - 2/2022 Zmluva o úvere .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o budúcej zmouve o zriadení vecného bremenaZmluva o budúcej zmluve .pdf
  Kláštor pod Znievom - Zmluva o propagácii a reklame č. O - 102/2021Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Dodatok č. 937/2021-PN D - 19/2021Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 5/2022Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 89/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Union poisťovňa, a.s. - Poistná zmluva č.11-318926Poistná zmluva .pdf
  Obec Rakovo - Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie č. O - 75/2020Dodatok č.1 .pdf
  Miroslav Ruppeld, Lýdia Ruppeldová - Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. O - 56/2021 - D - 20/2021Dodatok č.1 .pdf
  LESY Slovenskej republiky, š.p. - Dohoda č. I - 13/2021Dohoda .pdf
  LESY Slovenskej republiky, š.p. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 46/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Turany - Zmluva o propagácii a reklame č. O - 91/2021Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. - Dodatok č. 7 - D - 16/2021Dodatok .pdf
  HBJ, s.r.o., SERVIS TACHOGRAFOV, spol. sr.o., TERACOM Invest, s.r.o. - Dodatok č.2 - č. D - 15/2021Dodatok č.2 .pdf
  LESY Slovenskej republiky, š.p. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 46/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Zvoda Vladimír, Zvodová Monika, Ing. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 81/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Zmluva o zriadení vecného bremena c. O - 61/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  HBJ, s.r.o., SERVIS TACHOGRAFOV, spol. sr.o., TERACOM Invest, s.r.o. - Dodatok č.1 - č. D - 13/2021Dodatok č.1 .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 84/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 85/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 86/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 87/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Trebostovo - Zmluva o postúpení práv a povinností investora č. I - 12/2021Zmluva o postúpení práv a povinností investora .pdf
  MUDr. Igor Homola, PhD. - Zmluva o zriadení vecného predkupného práva k nehnuteľnosti č. E - 22/2021Zmluva o zriadení vecného predkupného práva .pdf
  Mgr. MUDr. Štiak Peter - Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície č. O - 83/2021Zmluva .pdf
  Mgr. MUDr. Štiak Peter - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. O - 82/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  MUDr. Mokáňová Mária - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 71/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o zabezpeční odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie č. O - 73/2021 Zmluva o zabezpeční odborného výkonu prevádzky .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o zabezpeční odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie č. O - 74/2021Zmluva o zabezpeční odborného výkonu prevádzky .pdf
  Asociácia vodárenských spoločností - Zmluva o spolupráci č. O - 69/2021Zmluva o spolupráci .pdf
  Obec Turček - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 72/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Kňazková Ľubica - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 68/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. - Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 21K112035 č. O - 66/2021Zmluva o zabezpečení .pdf
  Obec Sklabinský Podzámok - Zmluva o propagácii a reklame č. O - 70/2021Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  HBM s.r.o. - Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. O - 48/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti č. O - 53/2021Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklame č. O - 55/2021Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Karlová - Zmluva o propagácii a reklame č. O - 59/2021Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Ruppeldová Lýdia - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 56/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Turčiansky Peter - Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie č. O - 51/2021Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky VK .pdf
  Obec Príbovce - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. O - 50/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Ing. Klincko Ján - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 52/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  LESY Sloveneskej republiky, štátny podnik - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 107/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  AT a.s. - Kúpna zmluva č. E - 18/2021Kúpna zmluva .pdf
  AT a.s. - Kúpna zmluva č. E - 20/2021Kúpna zmluva .pdf
  VÚB Leasing, a.s. - Zmluva o úvere č. LZL/21/61229, č. E - 19/2021Zmluva o úvere .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. O - 42/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremen .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o budúcej zmluve č. O - 45/2021Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  Bránik Tomáš, Ing. - Kúpna zmluv č. E - 16/2021Kúpna zmluva .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy - č. O - 44/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Valča - Zmluva o postúpení práv a povinností investora č.I - 3/2021Zmluva o postúpení práv a povinností investora .pdf
  Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o. - Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č.: D - 10/2021Dodatok č.1 .pdf
  Ing. Ďuračíková Margita - Kúpna zmluva č. E - 6/2021Kúpna zmluva .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklame č. O - 38/2021Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Paulownia s.r.o. - Kúpna zmluva č. E - 11/2021Kúpne zmluva .pdf
  HBJ s.r.o. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 37/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. 0 - 36/2021-I.Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. O - 34/2020Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 22/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Klub slovenských turistov Turiec - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 19/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa - Poistná zmluva č. 411 017 363 - Dodatok č.6Dodatok k zmluve .pdf
  Ruman Roman, Ing. - Kúpna zmluva č. E - 8/2021Kúpna zmluva .pdf
  Škoda Peter - Kúpna zmluva č. E - 9/2021Kúpna zmluva .pdf
  Obec Vrícko - Kúpna zmluva č. E - 7/2021Kúpna zmluva .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 23/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Lyžiarsky klub Martin - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-20/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. O-27/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. O - 17/2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Pro Ski a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena 4. O - 21 /2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mackura Miroslav - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 3/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-15/2021Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  HERMÉS IP s.r.o. - Kúpna zmluva č. E-3/2021Kúpna zmluva .pdf
  Národná dialničná spoločnosť- Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-134/2020 - 30201/ZoVB-001/2020/Sučany/0760/SO505-00/AxiomaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť- Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-135/2020 - 30201/ZoVB-002/2020/Sučany/0760/SO523-00/AxiomaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť- Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-136/2020 - 30201/ZoVB-003/2020/Lipovec/0760/SO520-00/AxiomaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť- Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-137/2020 - 30201/ZoVB-004/2020/Lipovec/0760/SO540-00/AxiomaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť- Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-138/2020 - 30201/ZoVB-011/2020/Turany/SO527-00/0760/AxiomaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  COMBIN-VSBA - Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.5/2017/ISDodatok k zmluve .pdf
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine - Zmluva č. O-115/2020Zmluva .pdf
  Mikula Július, Ing. - Kúpna zmluva č.E-42/2020Kúpna zmluva .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-112/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie č.: O-113/2020Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch, č.: O-76/2020Zmluva o úhrade nákladov .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O-103/2020Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky VV .pdf
  Anna Grauzľová, Ing. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-109/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Zorkóci Ján, Ing. - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-108/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Pro Ski a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-98/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  MLADOSŤ - L, s.r.o. - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-99/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Kováč Martin, JUDr, Kováčová Martina, Ing. - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-97/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  CEEUROTOUR s.r.o. - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-101/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Bučko Branislav, Bučková Katarína - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-100/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jančeková Silvia, Mgr. - Zmluva o zriadení vecného bremena c.O-95/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Horníková Blažena - Zmluva o zriadení vecného bremena c.O-93/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Druschelová Oľga - Zmluva o zriadení vecného bremena c.O-94/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Buociková Renáta - Zmluva o zriadení vecného bremena c.O-96/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklame č. O-92/2020Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Darovacia zmluva č.4/2020 č.E-38/2020Darovacia zmluva .pdf
  Obec Trebostovo - Kúpna zmluva č. E - 36/2020Kúpna zmluva .pdf
  Evanjelická spojená škola - Darovacia zmluva č. E - 37/2020Darovacia zmluva .pdf
  Slovenský pozemkový fond - Dohoda o ukončení nájmu č. O - 57/2020 č. 03484/2020-PNZ-P40143/16.02 Dohoda o ukonční nájomnej zmluvy .pdf
  Obec Háj - Dodatok č.3 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č. O - 89/2020Dodatok k zmluve o nájme .pdf
  Slovenská republika - Slovenská správa ciest - Zmluva č.1257/6463/2020 o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícii č. O-82/2020Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu .pdf
  Grendár Peter, Ing - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 88/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Grendár Ján, Ing. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-87/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Turček - Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O-83/2020Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o postúpení práv a povinností investora č.I-19/2020Zmluva o postúpení práv a povinností investora .pdf
  Slovenský hydrometeorologický ústav - Dodatok č. 1, O - 81/2020Dodatok k zmluve .pdf
  Nádej s.r.o. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 80/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov .pdf
  Zmluvy o postúpení práv a povinností investora na stavbe:“IBV Bystrička-Niže obce SO 02 Rozšírenie VV,SO 03 Rozšírenie verejnej splaš.kanalizácie“Zmluva o postúpení práv a povinností .pdf
  Klub slovenských turistov Turiec - Kúpna zmluva č. E - 33/2020Kúpna zmluva .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Zibolen Mirko, RNDr. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O - 79/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe "Turčianske Jaseno - rozšírenie vodovodu, časť Horné Jaseno"Zmluva o postúpení práv a povinností investora .pdf
  Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Ivančinej - Kúpna zmluva č. E-22/2020Kúpna zmluva .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. O-74/2020Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. O-75/2020Zmluva o uzatvorení budúcej zmluv .pdf
  VÚB a.s. - Zmluva o úvere č. LZL/20/61287Zmluva o úvere .pdf
  Obec Vrícko - Kúpna zmluva č.E-24/2020Kúpna zmluva .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-51/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabinský Podzámok - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov .pdf
  Jančeková Sillvia, Mrg. - Kúpna zmluva č.E-28/2020Kúpna zmluva .pdf
  Jančeková Silvia, Mgr. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-52/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Polonec Daniel, Ing. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-47/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Nové Odtoky, o.z.- Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie č. O-46/2020Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky .pdf
  Nové Odtoky, o.z.- Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O-46/2020Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky .pdf
  Stredoslovenská distribučná a.s. - Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. V-9/2020Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy .pdf
  Stredoslovenská distribučná a.s. - Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VN distribučnej sústavy č. V-10/2020Zmluva o pripojení zariadenia .pdf
  Kolkiewicz Marek Alexander - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-43/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Novanský Vladimír - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-44/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Rusnáková Anna - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-45/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Blatnica - Kúpna zmluva E-27/2020Kúpna zmluva .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o zriadení vecného bremena č.O-33/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.O-39/2020Zmluva o budúcej zmluve .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o propagácii a reklame č.O-29/2020Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.I-11/2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov .pdf
  Žilinský samosprávany kraj - Zmluva o zriadení vecného bremena č.ŽSK 343/2020/RÚZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ŽSK 376/2020/OSMaIZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  ROVER s.r.o. - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-41/2020Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  LUMIJO s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd dovezených na čistiarne odpadových vôd č.V-7/2020Zmluva o poskytovaní služby .pdf
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M829-421-19Zmluva .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Zmluva o Balíkovom účteZmluva o Balíkovom účte .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Dodatok č. 684/CC/19-D2 k Zmluve o úvere č. 684/CC/19Dodatok k zmluve .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Dodatok č. 226/CC/18-D2 k Zmluve o úvere č. 226/CC/18Dodatok k zmluve .pdf
  Ruman Vitomír - Kúpna zmluva č. E-23/2020Kúpna zmluva .pdf
  Petrovská Dana, Ing. - Kúpna zmluva č. E - 9/2020Kúpna zmluva .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Marčičiaková Katarína - Kúpna zmluvaKúpna zmluva .pdf
  Žilinský samosprávny krajZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Remenec Ján - Kúpna zmluva č. E-29/2019Kúpna zmluva .pdf
  Becíková Michaela - Kúpna zmluva č. E-20/2020Kúpna zmluva .pdf
  Fiala Ján - Kúpna zmluva č. E-21/2020Kúpna zmluva .pdf
  Jandušíkova Iveta - Kúpna zmluva č. E-18/2020Kúpna zmluva .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - Dodatok č. O-18/2020 k Zmluve na odber povrchovej vody na pitné účely č. 197/2018-PNDodatok k zmluve .pdf
  Obec KarlováZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Žilinský samosprávny krajZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Badžeková Ďurkovičová MáriaKúpna zmluva .pdf
  Hyžáková ĽubicaKúpna zmluva .pdf
  Kobelová JanaKúpna zmluva .pdf
  Krištofík DanielKúpna zmluva .pdf
  Muráriková MarkétaKúpna zmluva .pdf
  Škodová MiladaKúpna zmluva .pdf
  Smitka JánKúpna zmluva .pdf
  Alexander PáričkaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Cíger MiroslavKúpna zmluva .pdf
  Králová Mária JUDr.Kúpna zmluva .pdf
  Krovinová KatarínaKúpna zmluva .pdf
  Letko VladimírKúpna zmluva .pdf
  Líška AndrejKúpna zmluva .pdf
  Mikula CyrilKúpna zmluva .pdf
  Mikula Peter Ing.Kúpna zmluva .pdf
  Misár JánKúpna zmluva .pdf
  Ondrejica ĽubomírKúpna zmluva .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva o postúpení ivestorských práv a záväzkov č.I-23/2019Zmluva o postúpení ivestorských práv a záväzkov .pdf
  Obec Belá Dulice - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č.O-165/2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtuZmluva o financovaní výdavkov .pdf
  Slovenská sporiteľńa, a.s. - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácieZmluva o bežnom účte .pdf
  Slovenská sporiteľńa, a.s. - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie - Všeobecné obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky .pdf
  Rucaon a.s. a ASAM Consulting s.r.o. - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Rucaon a.s. a ASAM Consulting s.r.o. - Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremenaDodatok č.1 .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sklabinský Podzámok - Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. O-172/2018Dodatok č.1 .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.5 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Slovenske Pravno - Kúpna zmluva č. E-25/2019Kúpna zmluva .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o postúpení práv a povinností investora - Šport park Pltníky, 1.etapa - I-17/2019Zmluva o postúpení práv a povinností investora .pdf
  Slovenský hydrometeorologický ústav - Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej sieteDohoda .pdf
  Slovenská Sooriteľňa, a.s. - Dodatok č. 684/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 684/CC/19Dodatok k zmluve .pdf
  Stanislav Plica - Zámenná zmluvaZámenná zmluva .pdf
  Slovenská sporiteľňa, a.s. - Zmluva o úvere č. 684/CC/19Zmluva o úvere .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabiňa - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  ZŠ A.Dubčeka - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Liešno - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve c.E24/2019Zmluva o budúcej kúpnej zmluve .pdf
  Železnice Slovenskej republiky - Zmluva o zriadení vecného bremena 849839004-4-2019-ZVBZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Blatnica - Darovacia zmluva č.4/2019Darovacia zmluva .pdf
  Miroslav Hruška a Elena Hrušková - Dodatok č.1 k zmluve č.O-31/2019Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Háj - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabinský Podzámok - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklené - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Socovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto Turany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Miroslav Hruška, Elena Hruškova - Dodatok č.1 k zmluve č.O-31/2019 o zriadení vecného bremenaDodatok č.1 .pdf
  Miroslav Belan - Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.E-7/2019Dodatok č.1 .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Valča - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sklabinský Podzámok - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Mesto Martin - Zámenná zmluvaZámenná zmluva .pdf
  Obec Háj - Dodatok č.2 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č. O-205/2016Dodatok k zmluve .pdf
  Mesto Turany - Kúpna zmluva č.E-3/2019Kúpna zmluva .pdf
  Ministerstvo životného prostredia - Zmulva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtuZmluva o financovaní výdavkov .pdf
  Obec Diaková - Zmluva o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie O-27/2019Zmluva o nájme .pdf
  Obec Laskár - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Ministerstvo životného prostredia - Zmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke .pdf
  Miroslav Belan - Kúpna zmluva č.E-7/2019Kúpna zmluva .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Dodatok č. 226/CC/18-D1 k zmluve o úvere č. 226/CC/18Dodatok k zmluve .pdf
  Obec KarlováZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-44/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Belo Buocik - Zmluva o zriadení vecného bremena č.32/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Lesy Slovenskej republik š.p. - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Miroslav Hruška a Elena Hrušková - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-32/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Miroslav Hruška a Elena Hrušková - Zmluva o zriadení vecného bremena č. O-31/2019Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme a prevádzkovaní O-22/2019Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.ŽSK 85/2019/OVOIaNMZmluva o budúcej zmluve .pdf
  Skupina dodávateľov: COMBIN-VSBA, ČOV Turčianske Teplice - Zmluva o dielo č.5/2017/ISZmluva o dielo .pdf
  OZ ŠTADIÓN Martin - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o postúpení investorských práv a záväzkov č. I-33/2018Zmluva o postúpení investorských práv .pdf
  Obec SlovanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o. - Dodatok č.6 k zmluve o dodávke elektriny cez vedenie SE a.s. č. PV-2013-A-00838-000Dodatok k zmluve .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - č.ŽSK1152/2018/OVOIaNMZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Štanclová Anna - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Štefanides Jaroslav - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Valča - Nájomná zmluvaNajomná zmluva .pdf
  Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Valča - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sklabinský Podzámok - Nájomná zmluvaNájomná zmluva .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sklabinský Podzámok - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Obec Dražkovce - Kúpna zmluva č.E 24/2018Kúpna zmluva .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o prenájme reklamne plochyZmluva o prenájme reklamnej plochy .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva č.O 154/2018Zmluva .pdf
  Skupina dodávateľov COMBIN-VSBA - Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2017/ISDodatok k zmluve .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-001/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-002/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialnicná spolocnost - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-003/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialnicná spolocnost - Zmluva o zriadení vecného bremena ZoVB-004/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme, prevádzkovaní a budúcom prevode majetku č. O-143/2018Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy .pdf
  Obec ŠútovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec NolčovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenský pozemkový fond - Dodatok č.01361/2017-PNZ-P40142/16.01 k nájomnej zmluve č.00469/2016-PNZ-P40142/16.00Dodatok k zmluve .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Anna Mrvečková - Zmluva č.O 142/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Zuzana Mrvečková - Zmluva č.O 141/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Silvia Kočanová - Zmluva č.O 137/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva č.I-24/2018 o postúpení investorských práv a záväzkovZmluva o postúpení investorských práv a záväzkov .pdf
  VÚB Leasing, a.s. - Zmluva o úvere č.LZL/18/10201Zmluva o úvere .pdf
  Obec Sklabinský PodzámokZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Judita Pongraczova - Kúpna zmluva č.E40/2016Kúpna zmluva .pdf
  Milan Škuta - Kúpna zmluva č.E22/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec Košťany nad TurcomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto MartinZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec TurčekZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SklenéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva č. I-15/2018 o postúpení investorských práv a záväzkovZmluva o postúpení investorských práv a záväzkov .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva o zriadení vecného bremena 474/2018-PNZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva o zriadení vecného bremena 475/2018-PNZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Trebostovo - Zmluva o zriadení vecného bremena O-66/2018Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec PodhradieZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Kúpna zmluva č.E-14/2018Kúpna zmluva .pdf
  Obec Háj - Dodatok č.1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č. O-205/2016Dodatok č.1 k zmluve o nájme .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č.226/CC/18-Zm1Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Zmluva o úvere č.226/CC/18Zmluva o úvere .pdf
  Obec Dubové - Zmluva č. V-13/2018 o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd na ČOV Turčianske Teplice - DiviakyZmluva o poskytovaní služby .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ján Prokša - Zmluva č.O31/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Technicke služby Turčianske Teplice, s.r.o. - Dodatok č.1 k zmluve č.V-7 o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd dovezených na ČOV Turčianske Teplice - DiviakyDodatok k zmluve .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZmluva na odber .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Dodatok č. 1135/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č. 1135/CC/16Dodatok k zmluve .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ministerstvo životného prostedia SR - Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10, projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - OdkanalizovanieDodatok k zmluve a priloha zmluvy .pdf .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu O-2/2018Zmluva o financovaní výdavkov .pdf
  Jozef Melian - Zmluva c.O 8/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Milan Bielik - Zmluva č.O 9/2018 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice Slovenskej republiky - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Ministerstvo životného prostedia SR - Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10, projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - OdkanalizovanieDodatok k zmluve .pdf
  Želmíra Poloncová - Zmluva č.O11/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Anna Strapková - Zmluva č.O12/2018 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DOP01/2017Dohoda o odklade plnenia .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DOP02/2017Dohoda o odklade plnenia .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DOP03/2017Dohoda o odklade plnenia .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Projekt: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie, Čislo dohody: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/DS01/2017Dohoda o splátkach .pdf
  Urbár, pozemkove spoločenstvo Sklabiňa - Nájomná zmluva č. E-29/2017Nájomná zmluva .pdf
  GFCH spol. s r.o. - Dodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 12.8.2011Dodatok k zmluve .pdf
  Obec DubovéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Urbárske pozemkové spoločenstvo Ďanová - Nájomná zmluva č.0175/2017Nájomná zmluva .pdf
  Žilinský samosprávny kraj a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkochZmluva o úhrade nákladov .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Dodatok č.3 k poistnej zmluve č.411 017 363Dodatok k zmluve .pdf
  Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini - Kúpna zmluva č.I-13/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec ŽabokrekyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Dolný KalníkZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov .pdf
  Slovenská sporitelňa a.s. - Dodatok č. 1135/CC/16-D2 k zmluve o úvere č.1135/CC/16Dodatok k zmluve .pdf
  Slovenská správa ciest - Zmluva č.852/6453/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Kúpna zmluva č.E14/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec MošovceZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec NolčovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Vodakan, s.r.o. - Kúpna zmluva č.E23/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec Horná Štubňa - Zmluva č.O-159/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnikZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva č. I-20/2017 o postúpení investorských práv a záväzkov uzavretá podľa ustan. §269 ods.2 Obchodného zákonníkaZmluva o postúpení investorských práv a záväzkov .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme a prevádzkovaní O-155/2017Zmluva o budúcej zmluve o nájme a prevádzkovaní .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec KrpeľanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/NM/2 a OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10/NM/1Zmluva o zriadení záložného práva .pdf
  GFCH spol. s r.o. - Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 12.8.2011Dodatok k zmluve .pdf
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Zmluva číslo 201515732Zmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodom .pdf
  Obec ŠútovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SučanyZmluva o poskytnutí plochy na umiestnení loga .pdf
  Obec NecpalyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabinský podzámokZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č.O-141/2017Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie .pdf
  Obec DražkovceZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SklenéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec BodorováZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Slovenské právnoZmluva o poskytovaní služby čístenia odpad. vôd .pdf
  Peter Janík - Zmluva č.O 31/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec SlovanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Košťany nad TurcomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Milan Škuta - Kúpna zmluva č.E 22/2017Kúpna zmluva .pdf
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repulibky - Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Čislo zmluvy OPKZP-PO1-SC121/122-2017-10, Názov projektu: Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanieDodatok k zmluve .pdf
  Obec Príbovce - Zmluva č.O 116/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec TurčekZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Ján Bročko - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jozef Bročko - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Pavol Bročko - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Emília Nemčeková - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jaroslav Plica - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jana Rabčanová - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Anna Toporcerová - Zmluva č.O 40/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ján Bročko - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jozef Bročko - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Pavol Bročko - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Emília Nemčeková - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jana Rabčanová - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Anna Toporcerová - Zmluva č.O 41/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Blaškova Anna - Zmluva č.O 75/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZmluva o budúcej zmluve .pdf
  Anna Pogónyiová - Zmluva č.O 13/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Ivan Vanko - Zmluva č.O 13/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Milan Vanko - Zmluva č.O 13/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Alexander Simonyi - Zmluva č.O 72/2017 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Jaroslav Milan - Kúpna zmluva č. E 6/2017Kúpna zmluva .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, Banská BystricaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva č.I-4/2017 o postúpení investorských práv a záväzkovZmluva o postúpení práv a záväzkov .pdf
  Správa ciest ŽSK - Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkochZmluva o úhrade nákladov .pdf
  Slovenska sporiteľňa a.s. - Dodatok č.186/CC/17-D2 k Zmluve o úvere č.186/CC/17Dodatok k zmluve .pdf
  Slovenska sporiteľňa a.s. - Dodatok č.1135/CC/16-D1 k Zmluve o úvere č.1135/CC/16Dodatok k zmluve .pdf
  Slovenska sporiteľňa a.s. - Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č.186/CC/17Dodatok k zmluve .pdf
  Obec PodhradieZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Lesy SR, štátny podnik - ZML O-228/2016Nájomná zmluva .pdf
  Slovenská sporiteľňa, a.s., - Dodatok č.186/CC/17-D1 k zmluve o úvere č.74/AU/16Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Dolný Kalník - O-32/2017Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme .pdf
  Slovenská správa ciest, SR, č.1026/6453/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice slovenskej republiky, Bratislava, 849731/002/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Železnice slovenskej republiky, Bratislava, 827711/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenská správa ciest, Bratislava - 859/6453/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský pozemkový fond, Bratislava - 00469/2016-PNZ-P40142/16.00Nájomná zmluva .pdf
  Slovenský pozemkový fond, Bratislava - 00471/2016-PNZ-P40143/16.00Nájomná zmluva .pdf
  Obec Valča - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve E43/2016Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Valča - Zmluva č.O-8/2017 - Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, RakovoZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, 18/2017-PNZmluva na odber povrchovej vody na pitné účely .pdf
  MŽP SR - Zmluva o financovaní 143/2016 1.2 - Hospoadárska mobilizáciaZmluva o financovaní .pdf
  Žilinský samosprávny kraj, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja a Turčianska vodárenská spoločnosťZmluva o úhrade nákladov .pdf
  Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SlovanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianska ŠtiavničkaZmluva o propagácii a reklame .pdf
  SLSP a.s. - Zmluva o úvere č.1514/CC/16Zmluva o úvere .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Banská Štiavnica - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č.z.OPKZP-P01-SC121/122-2015/10)Dodatok .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č.z.OPKZP-P01-SC121/122-2015/10)Dodatok .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Kúpna zmluv č.E-25/2016Kúpna zmluva .pdf
  Obec Košťany nad TurcomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec KrpeľanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec ValčaKúpna zmluva .pdf
  Lesy Slovenskej Republiky š.p., Banská Bystrica - Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych právDohoda .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č.O 200/2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Mesto Vrútky - Dodatok č.1 k Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkovDodatok .pdf
  Obec Háj - Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie č.O-205/2016Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie .pdf
  Cykloklub Zniev - Kláštor pod ZnievomZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenská sporiteľňa a.s. - Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účte .pdf
  Mesto Martin - Martin-Stráne, ul. Žingorova, rozšírenie vodovodu a kanalizácieZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obec MošovceZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec NolčovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec ŽabokrekyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  SLSP a.s. - Zmluva o Elektronickej službe Business24Zmluva o elektronickej službe .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremena - Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo, č.849731/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremena - Odkanalizovanie obcí Valca, Príbovce, Benice a Rakovo, c.851547/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  ŽSR - Dodatok č.1 k Zmluve č.817708/001/2014 o zriadení vecného bremenaDodatok k zmluve .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremena - Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske teplice a regióne Horný Turiec, č.810746/001/2016Zmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Zmluva o úvere č.1132/CC/16Zmluva o úvere .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Zmluva o úvere č.1135/CC/16Zmluva o úvere .pdf
  Obec Turčianske JasenoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec ŠútovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Mesto martin - Zmluva o zriadení vecného bremena - Redukčná šachtaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Benice - Zmluva č.O-156/2016 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  VÚB a.s. - Zmluva o terminovanom úvere č.166/2015/UZ - Dodatok č.2Dodatok k zmluve .pdf
  Obec TrebostovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva E 6 / 2016Kúpna zmluva .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva E 6 / 2016Kúpna zmluva .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkochZmluva o úhrade nákladov .pdf
  ESP Consult s.r.o. - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 21.09.2011Dodatok k zmluve .pdf
  Obec SklenéZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec SučanyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  GFCH spol. s r.o. - Zmluva o dielo "Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou"Zmluva o dielo .pdf
  Mesto Martin - Oprava vodovodu Záturčie, Hlboká ulicaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obec NecpalyZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Sklabinský PodzámokZmluva o propagácii a reklame .pdf
  MHC MartinDarovacia zmluva .pdf
  Obec RakovoZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obecný úrad Krpeľany - Zmluva o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.O-100/2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Obecný úrad Ratkovo - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme č.O-108/2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  SR - Slovenská správa ciest - Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciiZmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  MŽP SR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku .pdf
  Slovenská sporiteľňa - Zmluva o úvere č.74/AU/16Zmluva o úvere .zip
  Obec Sučany - Kúpna zmluva č 5/2016Kúpna zmluva .pdf
  Občianske združenie Štadión MartinZmluva o propagácii a reklame .pdf
  AMA Centrum s.r.o.Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Slovenský pozamkový fondKúpna zmluva .pdf
  Národná dialničná spoločnosť a.s., k.ú. SučanyZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Národná dialničná spoločnosť a.s., k.ú. TuranyZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZmluva na odber .pdf
  AD Consult a.s. - Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 8.12.2010Dodatok k zmluve .pdf
  Igor Košík - IKESZmluva o reklame .pdf
  MŽP SR - Zmluva o financovaní - Hospoadárska mobilizáciaZmluva o financovaní .pdf
  VÚB a.s. - Zmluva o financovaní č.53/ZF/2015 - Dodatok č.1Dodatok k zmluve .pdf
  Obec Kláštor pod Znievom - Zmluva o reklameZmluva o reklame .pdf
  Správa ciest ŽSK - Dohoda o údržbe cesty II. a III. triedy zasiahnuté stavbou "Kanalizácia a čistenie OV v meste TT a regióne Horný Turiec"Dohoda o údržbe cesty .pdf
  Správa ciest ŽSK - Dohoda o údržbe cesty II. a III. triedy zasiahnuté stavbou "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo"Dohoda o údržbe cesty .pdf
  Železnice Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy .pdf
  Nadácia Zdravá Turčianska ZáhradkaDarovacia zmluva .pdf
  Nadácia Zdravá Turčianska ZáhradkaDarovacia zmluva .pdf
  Slovenský zväz zdravotne postihnutýchZmluva o propagacii a reklame .pdf
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreZmluva o vytovrení diela a licenčná zmluva .pdf
  Obec Slovany - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame .pdf
  Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame .pdf
  VÚB a.s. - Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvereDodatok č.1 .pdf
  NDS a.s. - Dodatok č.2 k zmluve o nájmeDodatok k zmluve .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Obec Sučany - Zmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie logaZmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie loga .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Geodetický a kartografický ústav Bratislava - Zmluva o poskytovaní služieb SKPOS č.:SKPOS-1427/2015/588Zmluva o poskytovaní služieb .pdf
  Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. - Poistenie majetku a poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č.411017363Poistná zmluva .pdf
  Ministerstvo životného prostredia SR - Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok k zmluve .pdf
  Zmluva o financovaní č.53/F/2015 VÚB a.s.Zmluva o financovaní .pdf
  SMART POST Bratislava Zmluva č.201504-017 - tlač, obálkovanie a zasielanie dokumentovZmluva o poskytovaní služieb .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Asociácia vodárenských spoločností - Rámcová zmluva o spolupráci pri realizovaní environmentálnej propagačnej kampaneZmluva o spolupráci .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame .pdf
  SR LESY - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  ŽSR - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena .pdf
  Peter Stankoviansky ESTETA FLOWERSZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  ŽSK - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaŽilinský samosprávny kraj .pdf
  Zmluva o zriadení vecného bremenaŽSK .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Národná dialničná spoločnost, Dodatok k zmluve o nájmeDodatok č.1 k zmluve o nájme, NDS .pdf
  Obec Sučany - Zmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie logaZmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie loga .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame .pdf
  Dodatok č.1 k Zmluve o Úvere č.40/AU/15 a VOPDodatok č.1 k Zmluve o Úvere č.40/AU/15 a VOP .zip
  Podmienky poskytnutého úveruPodmienky poskytnutého úveru
  Obec Trnovo - Zmluva o propagacií a reklame.Zmluva o propagacií a reklame .pdf
  Obec Turček - Zmluva o propagacií a reklame.Zmluva o propagacií a reklame .pdf
  Mesto Martin - zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti. V rámci stavby "Martin ul. Priehradka - ul. Kollárova - prepojenie vodovodu"Zml. o bud.zml. o zriadenie vec.breme - Mesto Mart .pdf
  Žilinský samosprávny kraj a Správa ciet ŽSKZmluva o úhrade nakladov .pdf
  Obec Laskár - Zmluva o propagácii a reklame. Zmluva o propagácii a reklame .pdf
  Obec podhradie - Zmluva o propagácii a reklame. Zmluva o propagácii a reklame. .pdf
  Obed Diakova - zmluva o najme a prevadzke kanalizacie 482015Zmluva o najme - Obec diakova .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklame. Zmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Jaseno .pdf
  Obec Belá-Dulice - Zmluva o propagácii a reklame.Zmluva o propagácii a reklame - Obec Belá-Dulice .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Necpaly .pdf
  Mesto Martin - zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti. V rámci stavby "Martin ul. Ševčenkova - redukčná šachta"Zml. o bud.zml o zriad.vec.brem. - Mesto Martin .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O - 20/2015. Rozšírenie splaškovej kanalizácie vybudovanej v Dolnom Kalníku v rámci stavby: "Dolný Kalník IBV Kliny, rozšírenie kanalizácie III.etapa ".Zml. o uzav. bud. zml. o nájme O-20/2015 D.Kalník .pdf
  Slovenský pozemkový fond - Nájomná zmluva č.00447/2015-PNZ P40154/15.00 - plánovaná výstavba stavby "Martin-Tomčany IBV Veľká Hora, vodovod a splašková kanalizácia".Náj.zml.č.00447/2015-PNZ P40154/15.00 SPF .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Rakovo .pdf
  Obec Sklené - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklené .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva č.E-7/2015 "Predĺženie rozvádzacieho potrubia Rakovo".Kúpna zmluva č.E-7/2015 - Obec Rakovo .pdf
  Mesto Martin - Kúpna zmluva č. E-18/2015 - vodovodná prípojka Martin SIMKúpna zmluva č. E-18/2015 - mesto Martin .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; Číslo zmluvy: 096/1.2MP/2010, Názov projektu: Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo, Kód ITMS: 24110110116.Dodatok č.3 k zml. 096/1.2MP/2010 - MŽP SR .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; Číslo zmluvy: 021/1.2 MP/2009, Názov projektu: Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec; Kód ITMS: 24110110028Dodatok č.5 k zml. 021/1.2 MP/2009 - MŽP SR .pdf
  Všeobecná úverová banka, a.s. - Zmluva o termínovanom úvere č.166/2015/UZ Zmluva o term.úvere č.166/2015/UZ - VÚB .pdf
  Všeobecná úverová banka, a.s. - Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č.307/2015/ZZZml.o zriad.zálož.práva na poh. - VÚB .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva č. I- 7/2015 o postúpení investorských práv a záväzkov.Zmluva č. I- 7/2015 o post.inv.práv-Obec Košťany .pdf
  VIA MAGNA - Zmluva o dielo I-4/2015 - Archeologický výskum pri stavbe "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo".ZoD I-4/2015 Arch.výskum - VIA MAGNA .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - číslo zmluvy: 018/1.1MP/2011, Názov projektu : Martin - Ostredok, vodovod, KÓD ITMS: 24110110145Dodatok č.1 k zml 018/1.1MP/2011 - MŽP .pdf
  Slovenska sporiteľňa, a.s. - Zmluva o úvere č. 40/AU/15Zmluva o úvere č. 40/AU/15 SLSP a.s .zip
  Žilinský samosprávny kraj - Dodatok č.1 k Zmluve o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch - Žilinský samosprávny krajDodatok č.1 k Zml.o úhrade nákl.- Žil.samospr.kraj .pdf
  Združenie "Valča" - združenie firiem VÁHOSTAV-SK - COMBIN - Chemkostav - Hydroekol - ZoD č.1/Valča/2015ZoD č.1/Valča/2015 .pdf
  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. - Zmluva o dielo č.1011/2014/IS ZOD č.1011/2014/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA .pdf
  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZml na odb. povrch.vody na pit.úč.- SL.VODOHOSP.PO .pdf
  Obec Turč. Kľačany - Zmluva č. I- 1/2015 o postúpení investičných práv a záväzkovZmluva I-1/2015 o post.inv.práv a záv.-T.Kľačany .pdf
  MŽP SR - Odbor krízového riadenia a kritickej infraštruktúry - Zmluva o financ. výdavkov subjektu HM na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu za obdobie 1.12.2014 do 30.11.2015Zml. o fin. výdavkov subj. HM - MŽP SR .pdf
  Obec Valča - zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Valča .pdf
  Slovenská republika - LESY slovenskej republiky, štátny podnik - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena- SR Lesy SR,š.p. .pdf
  Obec Ratkovo - Zmluva o propagacii a reklameZmluva o propagacii a reklame - Obec Ratkovo .pdf
  Žilinský samosprávny kraj -Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriad.vec.bremena - Žilinský samospr.kraj .pdf
  SPF - Dohoda č.02385/2014- PNZ P40123/11.01 o ukončení nájomnej zmluvy č.PNZ P40123/11.00Dohoda č.02385/2014- PNZ P40123/11.01 - SPF .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme č. O-49/2014Zmluva o uzvr.bud.zml č.O-49/2014 Obec Košťany .pdf
  Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o úhrade nákladovZmluva o úhrade nákladov - Žilinský samospr. kraj .pdf
  Geodetický a kartografický ústav BA Zmluva o poskytovaní služieb SKPOS 1427/2014/746Zml.o poskyt.služ.- Geodetický a kartograf. úst.BA .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Mošovce .pdf
  Obec Lipovec - Zmluva č. I-30/2014 o postúpení práv a záväzkovZmluva č.I-30/2014 o post.práv a záv.-Obec Lipovec .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Krpeľany .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Nolčovo .pdf
  Obec Sklabinský Podzámok - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklabin.Podz. .pdf
  Obec Belá-Dulice - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Belá-Dulice .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2011Dodatok č.1 k zml.o uzavr.bud.KZ č.1/2011-Košťany .pdf
  Obec Sklabiňa - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklabiňa .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Žabokreky .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Šútovo .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva č. I 148/2014 o postúpení investičných práv a záväzkovZml.č. I 148/2014 o post.inv.práv a z. - T.Teplice .pdf
  Obec Turčianske Kľačany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Kľačany .pdf
  Obec Diaková - zmluva o pôžičkeZmluva o pôžičke - Obec Diaková .pdf
  Obec Diaková - Darovacia zmluvaDarovacia zmluva - Obec Diaková .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Podhradie .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Jaseno .pdf
  Obec Krpeľany - Kúpna zmluva č. E - 9/2014 Kúpna zmluva č. E - 9/2014 - Obec Krpeľany .pdf
  Obec Turček - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turček .pdf
  Obec Bodorová - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Bodorová .pdf
  Obec Diakova - Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov č. I-20/2014Zmluva o postúpení inv.práv a.záv.č.I-20/2014 .pdf
  Obec Necpaly - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Necpaly .pdf
  Obec Diaková - Zmluva o nájme č. O-38/2014Zmluva o nájme č. O-38/2014 - Obec Diaková .pdf
  Obec Horná Štubňa - Kúpna zmluva č. E - 11/2014Kúpna zmluva č. E - 11/2014 - Obec Horná Štubňa .pdf
  Obec Sklené - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sklené .pdf
  Obec Dražkovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Dražkovce .pdf
  Obec Sučany - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Sučany .pdf
  Obec Malý Čepčín Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Malý Čepčín .pdf
  Obec Háj - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Háj .pdf
  Obec Rakovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Rakovo .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec T. Štiavnička .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZmluva o uzavr.bud.zml.o zr.vec.br.- Mesto Martin .pdf
  MŽP - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zml.č.: 096/1.2 MP/2010, Projekt: odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo, Kod ITMS: 24110110116Dodatok č.2 k zmluve 096/1.2 MP/2010 - MŽP .pdf
  MŽP - Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy: 021/1.2 MP/2009. Názov projektu: Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec. KÓD ITMS: 24110110028Dodatok č.4 k zmluve 021/1.2 MP/2009 - MŽP .pdf
  Obec Trebostovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Trebostovo .pdf
  Obec Turany - Kúpna zmluva E-3/2014Kúpna zmluva E-3/2014 - Obec Turany .pdf
  Obec Sučany - Kúpna zmluva E- 4/2014Kúpna zmluva E- 4/2014- Obec Sučany .pdf
  Mesto Vrútky - Zmluva o postupeni investičných práv a záväzkovZml. o postupeni inv práv a záväzkov-Mesto Vrútky .pdf
  Národná dialničná spoločnosť a.s. - Zmluva o nájmeZmluva o nájme - Národná dialničná spoločnosť a.s. .pdf
  Slovenský vodoh. podnik š.p. - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účelyZml na odber povrch v. na pitné účely Sl vodoh pod .pdf
  MŽP Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zml.č.: 096/1.2 MP/2010, Projekt: odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo, Kod ITMS: 24110110116Dodatok č.1 k zmluve 096/1.2 MP/2010 - MŽP .pdf
  Obec Ďanová - Kúpna zmluva č. E-53/2013Kúpna zmluva E-53/2013 Obec Ďanová .pdf
  Obec Rakovo - Kúpna zmluva č. E-54/2013Kúpna zmluva č. E-54/2013 Obec Rakovo .pdf
  Obec Dolný Kalník - Darovacia zmluvaDarovacia zmluva - Obec Dolný Kalník .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o propagácii a reklame.Zmluva o propagácii a reklame - Obec Žabokreky .pdf
  Obec Diaková - Darovacia zmluvaDarovacia zmluva - Obec Diaková .pdf
  Obec Diaková - Zmluva o pôžičkeZmluva o pôžičke - Obec Diaková .pdf
  Obec Diaková - Zmluva č.I-32/2013 o postúpení investičných práv a záväzkov. Zmluva č.I-32/2013 o post.inv.práv a záv.-Diaková .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Mošovce .pdf
  Obec Turany - Kúpna zmluva E-43/2013 a Dodatok č. 1Kúpna zmluva E-43/2013 a Dodatok č.1- Obec Turany .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva č. I - 33 / 2013 o postúpení investičných práv a záväzkovZml. I-33/2013 o post. inv. pr.a z.-Obec D.Kalník .pdf
  Žilinský samosprávny kraj Zmluva o úhrade nákladovZmluva o úhrade nákladov - Žilinský samosprávny kr .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-120/2013Zmluva o uzavreti bud. zmluvy - mesto Turč.Teplice .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva č. I-26/2013 o postupení investičných práv a záväzkovZml.č.I-26/2013 post.inv.pr.a z.-Obec Dolný Kalník .pdf
  Obec Dolný Kalník - Darovacia zmluva (na darovanie peňažných prostriedkov)Darovacia zmluva - Obec Dolný Kalník .pdf
  Slovenská sporiteľňa, a.s. - Zmluva o účte Komunal ExtraZmluva o účte Komunal Extra, Slovenská sporiteľňa, .pdf
  MŽP - Ministerstvo životného prostredia - Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy: 021/1.2 MP/2009. Názov projektu: Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec. KÓD ITMS: 24110110028Dodatok č.3 k zmluve 021/1.2 MP/2009 - MŽP .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Turč. Štiavni .pdf
  Mesto Martin - Kúpna zmluvaKúpna zmluva - Mesto Martin .pdf
  Mesto Martin - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena - Mesto Martin .pdf
  Obec Dolný Kalník - Zmluva o uzavreti buducej zmluvy o najme O-94/2013Zmluva o uzavreti buducej zmluvy o najme O-94/2013 .pdf
  Obec Šútovo - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Šútovo .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame - Obec Nolčovo .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame - Obec Košťany nad T .pdf
  Obec Necpaly Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Necpaly .pdf
  Obec Krpeľany Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Krpeľany .pdf
  Váhostav SK a.s. Zmluva o bud odovzdaní a prevzatíZmluva o bud odovzdani a prevzati Váhostav SK a.s. .pdf
  Obec Podhradie - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec Podhradie .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a reklame Obec T. Jaseno .pdf
  Obec Belá Dulice - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Belá Dulice .pdf
  Obec Sučany Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Sučany .pdf
  ŽSR - Železnice SR Zmluva č.849839 01 2013 o zriadení vecného bremenaZmluva o zriad. vec. brem. č. 849839 01 2013 ŽSR .pdf
  MŽP -Ministerstvo životného prostredia SR Zmluvy o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu na rok 2013.Zmluva o financ.výd.- Hospodárska mobilizácia 2013 .pdf
  Obec Dolný Kalník Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-60/2013Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme O-60/2013 .pdf
  Obec Sklené Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Sklené .pdf
  Obec Turany Zmluva o zabezpečovaní odvozu a uloženia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpaduZmluva o zabezp. odvozu a ulož. kom. odpadu Turany .pdf
  Obec Trnovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Trnovo .pdf
  Obec Rakovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Rakovo .pdf
  Obec Rakovo Kúpna zmluva č. E - 20 / 2013Kúpna zmluva č. E - 20 / 2013 Obec Rakovo .pdf
  ARPROG a.s. Poprad Formulár ZoD Dodatok č.2 Vodovod Martin - Ostredok ZoD Dodatok č.2 Formulár ARPROG a.s. Poprad .pdf
  Obec Malý Čepčín Zmluva o propagácii a reklame.Zmluva o propagácii a reklame Obec Malý Čepčín .pdf
  Mesto Vrútky - Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena Mesto Vrútky .pdf
  Obec Sklabiňa Kúpna zmluva č. 14/2013 Kúpna zmluva č. 14/2013 obec Sklabiňa .pdf
  Obec Sklabiňa Kúpna zmluva č. E 15/2013 Kúpna zmluva č. E 15/2013 obec Sklabiňa .pdf
  Obec Sklabiňa Kúpna zmluva č. E - 16 / 2013 Kúpna zmluva č. E - 16 / 2013 obec Sklabiňa .pdf
  MŽP SR Dodatok č.2 k zml. o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy : 021/1.2MP/2009, názov projektu:Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec, kód ITMS: 24110110028Dodatok č.2 k zml. o poskyt.nenávrat. fin. prísp. .pdf
  MŽP SR Dodatok č.2 k zml. o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy : 060/1.2MP/2010, Názov projektu :Necpaly - kanalizácia, Kod ITMS: 24110110097Dodatok č.2 k zml. o poskyt.nenávrat. fin.prísp. .pdf
  Obec T. Štiavnička Zmluva o postupení investičných práv a záväzkovZml. o postupení inv. práv a záväz. Obec T Štiavni .pdf
  Obec Turčiansky Ďur zmluva č.O-7/2013 Zmluva o zriadení vecného bremenaZmluva č.O-7/2013 Zmluva o zriad.vec.br.Obec T.Ďur .pdf
  Obec Slovenské Pravno - Zmluva o propagácii a reklameZmluva o propagácii a rekl. Obec Slovenské Pravno .pdf
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účely - Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účely .pdf
  Obec Valča Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Valča .pdf
  Obec Turčianske Jaseno - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Turčianske Jaseno .pdf
  Mesto Martin Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Obec Šútovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Šútovo .pdf
  Obec Košťany nad Turcom Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Košťany nad Turcom .pdf
  Obec Veľký Čepčín Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Veľký Čepčín .pdf
  Mesto Martin Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena O 56 2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena .pdf
  Mesto Martin Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena O 81 2012Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení .pdf
  Obec T.Štiavnička Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Zmluva o uzavretí bud.zml. o náj.Obec T.Štiavnička .pdf
  Obec Trnovo Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Trnovo .pdf
  Obec Mošovce Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Mošovce .pdf
  Mesto Martin Dodatok č. 1 k dohode zo dňa 1.7.2011 Dodatok č. 1 k dohode zo dňa 1.7.2011 Mesto Martin .pdf
  Mesto Martin Dohoda o poskytovaní odberu vody Dohoda o poskytovaní odberu vody Mesto Martin .pdf
  J & T BANKA a.s. Zmluva o poskytovaní bankových služieb Zmluva o poskytovaní bankových služieb J & T BANKA .pdf
  EUTECH a.s. Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb EUTECH a.s. .pdf
  Obec Dolný Kalník - Rozhodnutie - povoľuje vklad č.V 4342/12 vecného bremenaRozhodnutie Obec Dolný Kalník .pdf
  Obec Dolný Kalník Zmluva o zriadení vecného bremena 59/2012Zmluva o zriadení vec.brem. 59/2012 Obec D.Kalník .pdf
  Obec Ratkovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Ratkovo .pdf
  Obec Trebostovo Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Trebostovo .pdf
  EUTECH a.s. Zmluva o poskytnutí služieb, stavebný dozor pre projekt Kanalizácia a čistenie odp. vôd v meste Turč. Teplice a Horný Turiec, Zml. o poskytnutí služieb Kan. T.Teplice a HT .pdf
  Obec Necpaly Zmluva o zriadení vecného bremena Zml o zriadení vecného bremena Obec Necpaly .pdf
  Obec Turčianske Jaseno Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Turč Jaseno .pdf
  Mesto Vrútky Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov Zml o post investičných práv a záväzkov Mesto Vrút .pdf
  Milan Mikula Dodatok ku KZ Dodatok ku KZ Milan Mikula .pdf
  Milan Mikula Kúpna zmluva Kúpna zmluva Milan Mikula .pdf
  VÚB Zmluva o zriadení záložného práva 787 Zmluva o zriadení záložného práva 787 VÚB .pdf
  VÚB Zmluva o zriadení záložného práva 788 Zmluva o zriadení záložného práva 788 VÚB .pdf
  VÚB Dodatok 1 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 Dodatok 1 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 .pdf
  VÚB Dodatok 2 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 Dodatok 2 k Zmluve o zriadení záložného práva 788 .pdf
  Obec Sučany Zmluva o zámene pozemkov Zmluva o zámene pozemkov Obec Sučany .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratho finančného príspevku - Ministersto životného prostredia SR - Zml.č. 060/1.2MP/2010 - Necpaly - kanalizácia, kod ITEMS: 24110110097Dodatok č.1 k zml. o poskytnutí nenávrat.fin. prís .pdf
  Geodetický a kartografický ústav BA - Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS Zml. o poskyt. služieb SKPOS-Geodet. a kartog. úst .pdf
  Obec Mošovce - Zmluva o sprostredkovaní Zml. o sprostredkovaní - Obec Mošovce .pdf
  ŽSR, BA - Zmluva č.849839/01/2012 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaZml. o uzav. bud. zml. o zriad. vec. brem.- ŽSR BA .pdf
  Obec Sučany - kúpna zmluvaKúpna zmluva - Obec Sučany .pdf
  VIA MAGNA - Dodatok č.1 k zml. o dielo č.I-312012 Dodatok č.1 k zml. o dielo č.I-312012 VIA MAGNA .pdf
  Mesto Vrútky - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame - mesto Vrútky .pdf
  Obec Diaková - Darovacia zmluva Darovacia zmluva - Obec Diaková .pdf
  Spojená škola Martin - Dohoda o zabezpečení prakt. vyučovania Dohoda o zabezpečení prakt. vyučovania .pdf
  Obec Bystrička - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Bystrička .pdf
  Obec Lipovec - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Lipovec .pdf
  Obec Krpeľany - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Krpeľany .pdf
  Obec Turčiansky Ďur - Zmluva č.I-30-2012 o post. invest. práv a záväzkov Zmluva č.I-30-2012 o post. invest. práv a záväzkov .pdf
  Obec Diaková - Zmluva č.I-38-2012 o post. invest. práv a záväzkovZmluva č.I-38-2012 o post. invest. práv a záväzk. .pdf
  MŽP SR - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 060/1.2MP/2010 názov projektu Necpaly - kanalizácia Kód ITMS: 24110110097 MŽPDodatok č.1 k zmluve 060/1.2MP/2010 - MŽP SR .pdf
  Obec Nolčovo - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Nolčovo .pdf
  Obec Turčiansky Peter - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Turčiansky Peter .pdf
  Obec Slovany - Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Slovany .pdf
  VÚB a.s. - Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.447/2012/UZDodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere - VÚB .pdf
  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.,Dodatok č.2 k zmluve o dielo z 10.9.2010 Necpaly - kanalizáciaDodatok č.2 k zmluve o dielo z 10.9.2010 COMBIN BA .pdf
  Obec Lipovec Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Lipovec .pdf
  Obec Rakovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Rakovo .pdf
  Obec Ďanová Zmluva o sprostredkovaní Zmluva o sprostredkovaní Obec Ďanová .pdf
  Obec Žabokreky - Zmluva o sprostredkovaníZmluva o sprostredkovaní Obec Žabokreky .pdf
  Obec Belá-Dulice - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Belá-Dulice .pdf
  Obec Valča - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Valča .pdf
  Obec Dražkovce - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Dražkovce .pdf
  Obec Háj - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Háj .pdf
  Obec Dubové - Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame Obec Dubové .pdf
  Obec Diaková Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Zml o uzavretí bud.zml. o nájme Obec Diaková .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy - T. Štiavnička .pdf
  VIA MAGNA s.r.o. - Zmluva o dielo č. I-312012 Zmluva o dielo č. I-312012 VIA MAGNA s.r.o. .pdf
  Obec Trebostovo Zmluva o propagácii a reklame Zmluva o propagácii a reklame - Trebostovo .pdf
  Obec Diaková Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme Diaková .pdf
  Obec Sklené Zmluva o reklameZmluva o reklame Obec Sklené .pdf
  Obec Ďanová Zmluva o reklame Zmluva o reklame Obec Ďanová .pdf
  Otto Maťovčík - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-10/2012Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-10/2012 Maťovčík .pdf
  Obec Sučany Zmluva o reklameZmluva o reklame Obec Sučany .pdf
  MŽP - Zmluva o financovaní výdavkov subjektu Hospodárskej mobilizácie na Hospodársku mobillizáciu zo štátneho rozpočtu na rok 2012- Ministerstvo životného prostrediaZmluva o financovaní MŽP .pdf
  Obec Turčianska Štiavnička - Zmluva o nájmeZmluva o nájme Turč.Štiavnička .pdf
  ŽSK Zmluva o zriadení vecného bremena č.ŽSK 415/2012/OD a RRZmluva o zriadení vecného bremena - ŽSK .pdf
  Otto Maťovčík - "MT- odkanalizovanie MČ Tomčany - Ibv pri Jordáne" - Kúpna zmluva č.E-10/2012Kúpna zmluva č.E-10/2012 - Otto Maťovčík .pdf
  DOPRAVOPROJEKT. a.s. - Dodatok č.1 k ZoPSDodatok č.1 k ZoPS z 13.9.2011 DOPRAVOPROJEKT a.s. .pdf
  VÚB - Zmluva o termínovanom úvere - Zmluva o termínovanom úvere - VUB .pdf
  Mesto Turčianske Teplice - Zmluva o reklame - popisZmluva o reklame - mesto Turčianske Teplice .pdf
  Obec Turčianske Kľačany - Nájomná zmluva Nájomná zmluva obec Turčianske Kľačany .pdf
  ARPROG Formulár Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve ARPROG .pdf
  FORaMIS s.r.o. Kúpna zmluvaKúpna zmluva FORaMIS s.r.o. .pdf
  Obec Necpaly 472 Zmluva o reklameZml. o reklame Obec Necpaly 472 .pdf
  Obec Sucany Zmluva o reklame 2678 2011Zml o reklame Obec Sucany 2678 2011 .pdf
  Obec Žabokreky 494 Zmluva o reklameZml o reklame Obec Žabokreky 494 .pdf
  Obec Diaková Budúca zmluva o nájmeZml o uzavretí bud.zml. o nájme Obec Diaková .pdf
  Obec Lipovec - Zmluva č. I-16/2012 o Postúpení investičných práv záväzkovZmluva č. I-16/2012 O postúp.inv.práv-Obec Lipovec .pdf
  Obec Turčianske Kľačany - Zmluva č. I-15/2012 o postúpení investičných práv a záväzkovZmluva č. I-15/2012 o post.inv.práv.a z.-T.Kľačany .pdf
  Milan Mikula - Dodatok č.1 ku KZ č.37/2011 Dodatok č.1 ku KZ č.37/2011 Milan Mikula .pdf
  MŽP SR - Zmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevkuZmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevku - MŽP .pdf
  MŽP SR - Zmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevkuZmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevku - MŽP .zip
  MŽP SR - Rozhodnutie o zmene projektu c 039/1.2/2011, Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a regióne Horný Turiec, kód projektu: 24110110028Rozhodnutie o zmene projektu c 039/1.2/2011 MŽP SR .zip
  MŽP SR - Rozhodnutie o zmene projektu č. 002/1.2/2012 - Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, RakovoRozhodnutie o zmene projektu č. 002/1.2/2012 MŽP .zip
  MŽP SR- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.018/1.1 MP 2011Zmluva o poskytnutí nenávrat. fin. príspevku - MŽP .pdf
  Milan Mikula - Kúpna zmluva č. E - 37/2011Kúpna zmluva č. E - 37/2011 - Milan Mikula .pdf
  Martin - odkanalizovanie Me Tomcany - IBV pri JordaneRozhodnutie o zmene projektu č.052/1.2/2011 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT, a.s. - ZoD služby Martin-OstredokZoD služby Martin-Ostredok - DOPRAVOPROJEKT, a.s. .zip
  Combin Banská Štiavnica Dodatok č.1 - Tomčany z 11.2.2011Dodatok č.1 Combin Banská Štiavnica z 11.2.2011 .pdf
  Combin Banská Štiavnica - Dodatok č.1 z 10.9.2011Dodatok č.1 Combin Banská Štiavnica z 10.9.2011 .pdf
  ESP Consult, s.r.o. - Turčiansky Peter, Košťany nad TurcomZmluva o poskytnutí služby - ESP Consult, s.r.o. .pdf
  ESP Consult, s.r.o., posledná stranaZmluva - ESP Consult, s.r.o. .pdf
  ESP Consult s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - Zmluva o poskytnutí služieb - ESP Consult s.r.o. .zip
  GFCH spol.s r.o. - Zmluva o dielo - Turčiansky Peter, KošťanyZoD GFCH spol. s r.o. - Turčiansky Peter, Košťany .pdf
  Martin-Ostredok vodovod - ZoD 13/2011 - práceZoD13/2011 - Martin-Ostredok - práce .pdf
  ESP Consult, s.r.o. - Zmluva o poskytnutí služieb - Valča zod-dozor, Odkanalizovanie Valča, Príbovce, Benice, RakovoZmluva o poskytnutí služieb - Valča zod-dozor ESP .pdf
  Dopravoprojekt Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služ- Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služ- Dopravoprojekt .pdf
  Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48 - Zmluva o bežnom účte, Zmluva o bežnom účte - Slovenská sporiteľňa,a.s. .ZIP
  SVS- projekcia s.r.o. - Zmluva o dielo 15.4.201Zmluva o dielo 15.4.2011 - SVS- projekcia s.r.o. .pdf
  Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa ustan.§269 odst.2 Obch. zákonníka, 1-8/2011Zmluva o postúpení inv. práv a záväzkov 1-8/2011 .pdf
  Obec Turčiansky Peter - Kúpna zmluva č.E-3/2011 Kúpna zmluva č.E-3/2011 Obec Turčiansky Peter .pdf
  Obec Košťany nad Turcom - Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2011 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2011 .pdf
  Elena Kŕčová - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-4/2011 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-4/2011- Kŕčová .pdf
  Bielik, Bôcik, Malá - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.E-5/2011Dodatok č.1 ku kúpnej zml. č.E-5/2011 Bielik,Bôcik .pdf
  Combin Bánska Štiavnica - Zmluva o Dielo - 20.1.2011, Odkanalizovanie MČ Tomčany, IBV pri JordáneZmluva o Dielo - Combin Bánska Štiavnica 20.1.2011 .pdf
  DOPRAVOPROJEKT a.s. - Zmluva o poskytnutí služieb, 17.2.2011Zmluva o poskytnutí služieb - DOPRAVOPROJEKT a.s. .pdf
  Elena Kŕčová - Kúpna zmluva č.E-4/2011Kúpna zmluva č.E-4/2011 - Elena Kŕčová .pdf
  Bielik, Bôcik, Malá - Kúpna zmluva č.E-5/201Kúpna zmluva č.E-5/2011- Bielik, Bôcik, Malá .pdf
  SVS-projekcia,s.r.o. ZoD 045/2010 Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby pre Projekt Martin-Odkanalizovanie MČ Tomčany-IBV Jordán. ZoD 045/2010 SVS-projekcia,s.r.o. .pdf
  AD Consult, a.s - Zmluva o dielo - MT-Ostredok,vodovodZmluva o dielo - MT-Ostredok,vodovod .pdf
  MŽP - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č.096/1.2MP/2010 Zmluva č.096/1.2MP/2010 - MŽP .pdf
  Návrat