Aktuálny dátum a čas na serveri je 20.06.2024 04:12:04

Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie

Aktuálne odstávky vody

20.06.2024
Sučany, ulice: Stará Hradská, Fučíkova, Pod Skalou, Turianska, Hrabinská, Slnečné Hrabiny, Hubová - prerušenie dodávky vody, celé Hradiská - znížený tlak, obmedzenie dodávky vody, od 8:00 hod do 14:00 hod
19.06.2024
Socovce - celá obec, od 14:00 hod do odstránenia havárie
19.06.2024
Lipovec - ulice: Hrabiny, Dúbravy - prerušenie dodávky vody od 9:00 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
19.06.2024
Podhradie, ulice: Mierová, 1. Mája od 9:30 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Povinné zverejňovanie


    Ochranou životného prostredia sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje.

    Myslenie a konanie má byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek a úcty k životu vo všetkých jeho formách.

    Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.    Zverejňovanie informácií v zmysle §33a zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí a §15 zákona č.137/2010 o ovzduší.
    Mesačné priemery hodnôt ukazovateľov vo vypustených OV z ČOV.xlsx11.06.2024