Aktuálny dátum a čas na serveri je 20.06.2024 05:01:41

Aktuálne odstávky vody

20.06.2024
Sučany, ulice: Stará Hradská, Fučíkova, Pod Skalou, Turianska, Hrabinská, Slnečné Hrabiny, Hubová - prerušenie dodávky vody, celé Hradiská - znížený tlak, obmedzenie dodávky vody, od 8:00 hod do 14:00 hod
19.06.2024
Socovce - celá obec, od 14:00 hod do odstránenia havárie
19.06.2024
Lipovec - ulice: Hrabiny, Dúbravy - prerušenie dodávky vody od 9:00 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
19.06.2024
Podhradie, ulice: Mierová, 1. Mája od 9:30 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Kontakty


Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje:
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25
036 80 Martin


IČO: 36672084
IČ DPH: SK2022236502
DIČ: 2022236502
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L


Telefónne čísla a e-maily:

 

Ústredňa:

+421 (0)43 4210 111

 

Zákaznícke centrum:

+421 (0)043 4210 171, 172

+421 (0)908 916 331

+421 (0)905 903 946

+421 (0)918 110 905

 

Nahlásenie stavu vodomeru:

+421 (0)043 4210 100

 

Dispečing/hlásenie porúch:

+421 (0)43 4210 112

+421 (0)918 596 992

 

Žiadosti o pripojenie na VV a VK:

+421 (0)43 4210 134

 

Realizácia pripojenia na VV okres Martin:

+421 (0)43 4210 166

+421 (0)905 850 631

 

Realizácia pripojenia na VV okres Turčianske Teplice:

+421 (0)43 4210 158

+421 (0)918 596 984

 

Korelácia a vytýčenie siete na VV:

+421 (0)918 690 039

+421 (0)907 711 429

 

Realizácia pripojenia a vytýčenie siete na VK:

+421 (0)918 701 124

 

e-mail:

podatelna@turvod.sk

- pre poskytovanie všeobecných informácií

 

info@turvod.sk

zakaznicke.centrum@turvod.sk

- pre poskytovanie informácií o odberatelovi (ohľadne faktúry), nahlásenie zmeny adresy, stavu vodomeru,...

odpocty@turvod.sk

- nahlásenie stavu vodomeru