Aktuálny dátum a čas na serveri je 01.10.2023 04:31:53

Aktuálne odstávky vody

29.09.2023
Horná Štubňa od č. domu 171 po č. domu 181 od 07:00 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Kontakty


Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje:
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25
036 80 Martin


IČO: 36672084
IČ DPH: SK2022236502
DIČ: 2022236502
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L


Telefónne čísla a e-maily:

 

Ústredňa:

+421 (0)43 4210 111

 

Zákaznícke centrum:

+421 (0)043 4210 171, 172

+421 (0)908 916 331

+421 (0)905 903 946

+421 (0)918 110 905

 

Nahlásenie stavu vodomeru:

+421 (0)043 4210 100

 

Dispečing/hlásenie porúch:

+421 (0)43 4210 112

+421 (0)918 596 992

 

Žiadosti o pripojenie na VV a VK:

+421 (0)43 4210 134

 

Realizácia pripojenia na VV okres Martin:

+421 (0)43 4210 166

+421 (0)905 850 631

 

Realizácia pripojenia na VV okres Turčianske Teplice:

+421 (0)43 4210 158

+421 (0)918 596 984

 

Korelácia a vytýčenie siete na VV:

+421 (0)918 690 039

+421 (0)907 711 429

 

Realizácia pripojenia a vytýčenie siete na VK:

+421 (0)918 701 124

 

e-mail:

podatelna@turvod.sk

- pre poskytovanie všeobecných informácií

 

info@turvod.sk

zakaznicke.centrum@turvod.sk

- pre poskytovanie informácií o odberatelovi (ohľadne faktúry), nahlásenie zmeny adresy, stavu vodomeru,...

odpocty@turvod.sk

- nahlásenie stavu vodomeru